Obedience 1

Obedience klasa 1

 

 

  1. Waruj w grupie przez 2 minuty
  2. Chodzenie przy nodze bez smyczy
  3. Stój w marszu
  4. Przywołanie
  5. Siad w marszu
  6. Wysłanie psa do kwadratu
  7. wkład
  8. Zmiany pozycji na odległość
  9. Skok przez przeszkodę
  10. Wrażenie ogólne

 

 

ĆWICZENIE 1 – Waruj w grupie przez 2 minuty. Przewodnicy niewidoczni dla psów.

 

Komendy: „Waruj”, „Zostań”, „Siad”

Wykonanie: Przewodnicy z psami na smyczy zajmują miejsca w szeregu i dają psom komendę

do zajęcia pozycji podstawowej. Psy powinny siedzieć w pozycji podstawowej, w szeregu, w

odległości około 3 metrów jeden od drugiego. Po kolei każdy pies otrzymuje komendę waruj.

Komenda waruj jako pierwsza jest dawana psu, który znajduje się najbardziej na lewo, a jako

ostatnia psu, który znajduje się najbardziej na prawo. Komenda siad jest dawana w odwrotnej

kolejności – rozpoczyna pies siedzący najbardziej na prawo, tak, że pies, który zawarował

pierwszy, siada ostatni. Wszystkie komendy są dawane psom na polecenie komisarza. Po daniu

komend do zawarowania psa, przewodnicy odchodzą jednocześnie od psów na okres 2 minut do

miejsca poza zasięgiem wzroku psów. Czas 2 minut rozpoczyna się gdy wszyscy przewodnicy

znikną z pola widzenia psów. Po upływie 2 minut, na polecenie komisarza przewodnicy ustawiają

się wewnątrz ringu i na kolejną komendę komisarza wracają do psów. Następnie przewodnicy

jeden po drugim są proszeni danie psom komendy do przyjęcia pozycji podstawowej. Każda

grupa powinna składać się z minimum 3 a nie więcej niż 6 psów. Komendy nie mogą być dawane

zbyt głośno – to może wpływać na pozostałe psy i będzie surowo karane.

Wytyczne:

Komisarz daje polecenie „Proszę odpiąć smycz”, a gdy wszystkie psy zostaną odpięte

ze smyczy ogłasza „Początek ćwiczenia”. W tym momencie ćwiczenie rozpoczyna się dla

wszystkich zawodników stojących w szeregu.

Następnie komisarz daje pierwszemu przewodnikowi polecenie do położenia psa.

Ćwiczenie kończy się gdy przewodnicy powrócili do swoich psów, wszystkie psy przyjęły pozycję

podstawową i komisarz ogłosił „Koniec ćwiczenia”.

Pies, który się nie położył (dwie komendy), wstaje, siada, lub przesunie się więcej niż długość

swojego ciała przed upłynięciem czasu – ćwiczenie niewykonane (0 pkt). Wszystkie poruszenia

psa powodują obniżenie oceny. Jeśli pies zaszczeka 1-2 razy, zostaną mu odjęte 1-2 punkty,

jeżeli szczeka podczas większej części ćwiczenia, ćwiczenie jest niewykonane (0 punktów). Jeżeli

pies jest niespokojny lub przenosi ciężar ciała z jednej strony na drugą – powinien być ukarany.

Pies może rozglądać się wokół siebie i okazywać zainteresowanie dźwiękami i rzeczami

rozpraszającymi uwagę wewnątrz lub poza ringiem. Jednak nie może stwarzać wrażenia

niepewności, niepokoju lub bojaźni. Jeżeli pies wstanie i podejdzie do innego psa, ryzykując

spowodowanie ewentualnego „spięcia psów”, ćwiczenie powinno być przerwane i następnie

powtórzone z wyłączeniem psa, który spowodował to zakłócenie.

Jeśli pies reaguje (kładzie się lub siada) zanim przewodnik da komendę (na przykład na komendę

sąsiada), nie może otrzymać więcej niż 8 punktów. Jeśli pies położył się/usiadł zanim została mu

dana komenda i zmienia pozycje z własnej inicjatywy lub na komendę (podnosi się lub kładzie),

może otrzymać najwyżej 7 punktów.

Jeśli pies leży na boku może otrzymać najwyżej 7 punktów.

Jeżeli pies usiądzie lub wstanie po upływie 2 minut – w czasie gdy przewodnik znajduje się

ponownie na ringu, nie może otrzymać więcej niż 5 punktów, ale jeśli następnie się przesunie –

ćwiczenie niewykonane (0 pkt).

 

ĆWICZENIE 2 – Chodzenie przy nodze bez smyczy.

 

Komenda: „Noga”

Wykonanie: Chodzenie przy nodze odbywa się w tempie normalnym w połączeniu ze zwrotami w

lewo w prawo w tył i zatrzymaniami. Chodzenie przy nodze odbywa się również biegiem ale tylko

w połączeniu ze zwrotem w prawo. Pies musi wykonywać to ćwiczenie również podczas gdy

przewodnik po wcześniejszym zatrzymaniu wykonuje dwa lub trzy kroki do przodu lub do tyłu.

Pies bez smyczy powinien chętnie podążać za przewodnikiem, idąc równolegle po jego lewej

stronie, z łopatką na wysokości lewego kolana przewodnika. Przewodnik w czasie ćwiczenia

powinien poruszać rękami w sposób naturalny.

Przewodnik może wybrać wykonanie zwrotu w tył przez prawe lub przez lewe ramię, zwrot

niemiecki” jest uważany za równorzędny tzn. że pies może obejść przewodnika z prawej strony

pozostając cały czas bardzo blisko niego. Po wykonaniu zwrotu w tył (180 stopni) przewodnik

powinien poruszać się w przybliżeniu wzdłuż tej samej linii, którą przyszedł. Zwroty w lewo i w

prawo powinny być wykonywane pod kątem (90 stopni). Przewodnik nie powinien odwracać

głowy, skręcać ramion ani używać mowy ciała.

Komenda „noga” może być dana przy każdym ruszeniu, podczas gdy przewodnik zmienia tempo,

demonstruje wykonanie 2 lub 3 kroków rozpoczynając z pozycji stojącej. Gdy przewodnik się

zatrzymuje pies powinien przyjąć pozycję podstawową bez komendy.

Podczas tego samego egzaminu lub zawodów wszystkie psy wykonują chodzenie przy nodze

według tego samego schematu.

Wytyczne:

Pies, który opuści przewodnika lub podąża za nim w odległości większej niż pół metra

podczas większej części ćwiczenia- ćwiczenie niewykonane ( 0 pkt.) . Jeśli pies porusza się

wolno może otrzymać najwyżej 6-7 punktów. Niedokładne chodzenie i komendy dodatkowe są

błędami. Pozycja wyjściowa pod nieprawidłowym kątem (nie równoległa do przewodnika) oznacza

stratę około 2 punktów. Pies który idzie tak blisko przewodnika, że przeszkadza lub utrudnia

przewodnikowi wykonywanie ćwiczenia powinien być ukarany, jeszcze więcej punktów należy

odjąć jeśli pies opiera się o przewodnika lub go spycha.

 

ĆWICZENIE 3 – Stój w marszu.

 

Komendy: „Noga” „Stój” „Siad”

Wykonanie: Przewodnik z psem ruszają z punktu startowego idąc po linii prostej w normalnym

tempie. Po przejściu około 10 metrów przewodnik nie zatrzymując się daje psu komendę do

zatrzymania w pozycji stój, pies musi natychmiast zatrzymać się w tej pozycji. Przewodnik idzie

dalej i po przejściu następnych około 10 metrów (w miejscu zaznaczonym przez znacznik ) obraca

się przodem do psa i zatrzymuje. Po upłynięciu trzech sekund, na polecenie komisarza

przewodnik wraca do psa i daje komendę do przyjęcia pozycji siad. Wszystkie fazy tego

ćwiczenia przewodnik wykonuje na polecenie komisarza.

Wytyczne:

Jeśli pies zatrzyma się w niewłaściwej pozycji, zmieni poprawną pozycję zanim

przewodnik się obróci, zatrzyma się bez podania komendy, potrzebuje dodatkowej komendy, lub

jeśli przewodnik zatrzyma się przed lub w trakcie wydawania psu komendy, ćwiczenie

niewykonane ( 0 pkt.). Aby otrzymać punkty pies po komendzie

zatrzymania przez przewodnika nie powinien przemieścić się więcej niż jedną długość swojego

ciała.

Jeśli pies zmieni poprawną pozycję po wykonaniu obrotu przez przewodnika, nie można przyznać

więcej niż 7 punktów.

Jeśli przewodnik zwalnia lub zmienia tempo przed wydaniem komendy psu, nie można przyznać

więcej niż 7 punktów. Sygnały ręką i posługiwanie się językiem ciała w trakcie dawania komendy

do zatrzymania są poważnymi błędami i powinny być surowo karane utratą 3-5 punktów, w

zależności od ich natężenia i czasu trwania.

Sędzia powinien zwracać uwagę na chodzenie przy nodze. Błędy w chodzeniu przy nodze

pociągają za sobą utratę 1-2 punktów. Powolne poruszanie się i zatrzymanie lub zatrzymanie w

pozycji nierównoległej do linii marszu są błędami. Należy za to odjąć 1-4 punkty.

 

ĆWICZENIE 4 – Przywołanie.

 

Komendy: „Waruj”, „Do mnie” (jeden raz), „Noga”

Wykonanie: Przewodnik na polecenie komisarza daje psu komendę waruj i na kolejne polecenie

komisarza oddala się na odległość około 20 – 25 metrów we wskazanym kierunku. Na polecenie

komisarza przewodnik przywołuje psa. Przy przywołaniu można użyć imienia psa, ale imię i

komenda do przywołania powinny być połączone, żeby nie stwarzać wrażenia dwóch oddzielnych

komend.

Wytyczne: Ważne, żeby pies chętnie zareagował na komendy przywołania. Pies powinien

poruszać się w dobrym tempie, utrzymywać co najmniej szybki kłus. Powolny ruch jest

traktowany jako błąd. Przy ocenie szybkości trzeba uwzględnić rasę psa. Jeśli przewodnik dał

więcej niż jedną komendę do przywołania, można przyznać najwyżej 7 punktów. Trzecia dana

komenda do przywołania oznacza niewykonanie ćwiczenia (0 pkt). Jeśli pies przemieści się

przed daniem przez przewodnika komendy przywołania na odległość większą niż długość jego

ciała, ćwiczenie jest niewykonane (0 pkt). Jeśli pies wstaje, siada lub przemieszcza się na

odległość mniejszą niż długość jego ciała przed daniem przez przewodnika komendy przywołania,

nie można przyznać więcej niż 8 punktów.

 

ĆWICZENIE 5 – Siad w marszu.

 

Komendy: „Noga”, „Siad”

Wykonanie: Przewodnik z psem ruszają z punktu startowego idąc po linii prostej normalnym

krokiem. Po przejściu około 10 metrów przewodnik nie zatrzymując się daje psu komendę do

zatrzymania w pozycji siad, pies musi niezwłocznie usiąść. Przewodnik idzie dalej i po przejściu

następnych około 10 metrów (w miejscu zaznaczonym przez znacznik) obraca się (z własnej

inicjatywy) przodem do psa i zatrzymuje. Po upłynięciu około trzech sekund wraca do psa i i jeśli

pies przyjął inną pozycję niż siad – daje psu komendę do przyjęcia pozycji siad. Wszystkie fazy

tego ćwiczenia z wyjątkiem obrotu w stronę psa przewodnik wykonuje na polecenie komisarza.

Wytyczne:

Jeśli pies zatrzyma się w niewłaściwej pozycji, zmieni poprawną pozycję zanim

przewodnik się obróci, usiądzie bez podania komendy, potrzebuje dodatkowej komendy, lub jeśli

przewodnik zatrzyma się przed lub w trakcie wydawania psu komendy, to ćwiczenie jest

niewykonane (0 pkt). Aby otrzymać punkty pies po otrzymaniu komendy do zatrzymania nie

powinien przemieścić się więcej niż jedną długość swojego ciała.

Jeśli pies zmieni poprawną pozycję po wykonaniu obrotu przez przewodnika, nie można przyznać

więcej niż 7 punktów. Jeśli przewodnik zwalnia lub zmienia tempo przed daniem komendy psu,

nie można przyznać więcej niż 7 punktów. Sygnały ręką i posługiwanie się językiem ciała w

trakcie dawania komendy do zatrzymania w pozycji siad są poważnymi błędami i powinny być

surowo karane utratą 3-5 punktów, w zależności od ich natężenia i czasu trwania.

Przy ocenie powinno się zwracać uwagę na dokładność chodzenia przy nodze. Błędy w

chodzeniu przy nodze pociągają za sobą utratę 1-2 punktów. Poruszanie się w czasie siedzenia i

wolne siadanie nierównolegle do linii marszu są błędami. Należy za to odjąć 1-4 punktów.

 

ĆWICZENIE 6 – Wysłanie psa do kwadratu.

 

Komendy: „Naprzód”, „Stój”, „Waruj”, „Siad”.

Wykonanie: Pies jest wysyłany do kwadratu o wymiarach 3 x 3 metry którego środek oddalony

jest od punktu startu o ok. 15 metrów.

Gdy pies wejdzie w obręb kwadratu, przewodnik daje psu komendę „waruj”. Kwadrat powinien być

umieszczony nie mniej niż 3-5 metrów od granicy ringu. Narożniki kwadratu oznaczone są

pachołkami. Pachołki połączone są za pomocą widocznych linii (np. namalowanych kredą lub

wyznaczonych szeroką taśmą) przeprowadzonych po zewnętrznej stronie pachołków. Następnie

na polecenie komisarza przewodnik podchodzi do psa i na kolejne polecenie komisarza daje psu

komendę do przyjęcia pozycji podstawowej.. Przed daniem komendy „waruj” w kwadracie

przewodnik może dać psu komendę „stój”.

Wytyczne:

Należy zwrócić szczególną uwagę na chęć do wykonywania poleceń, prędkość i

wybranie przez psa prostej drogi do kwadratu..

żeby otrzymać 10 punktów, przewodnik nie może w ćwiczeniu użyć więcej niż 4 komend, gdzie

trzecia komenda jest komendą zatrzymania w kwadracie. Pies musi wykonać wszystkie komendy

(np. komendę „stój” w kwadracie jeśli ta komenda została wydana). Alternatywą jest użycie

wyłącznie komendy „waruj”, w momencie wejścia przez psa do kwadratu i co za tym idzie użycie

tylko 3 komend. Jeśli pies porusza się bardzo wolno może otrzymać tylko około 7 punktów.

Samodzielna praca psa pociąga za sobą utratę punktów. Jeśli przewodnik dając komendy

przemieszcza się (w obojętnie którą stronę) ćwiczenie jest niewykonane (0 punktów). Gdy

przewodnik używa przesadnych gestów (języka ciała), nie może otrzymać więcej niż 8 punktów.

żeby otrzymać punkty pies musi cały (z wyjątkiem ogona ) znajdować się wewnątrz kwadratu.

Jeśli pies usiądzie lub położy się poza kwadratem nie może być dalej kierowany.

Ćwiczenie jest niewykonane(0 pkt) jeżeli pies wyjdzie z kwadratu przed zakończeniem ćwiczenia.

Jeśli pies czołga się w kwadracie nie można przyznać więcej niż 7 punktów. Jeśli zmieni pozycję

zanim przewodnik podejdzie do niego, nie można przyznać więcej niż 6 punktów.

Ćwiczenie jest niewykonane jeśli jedna z komend stój lub waruj musi być powtórzona po raz

trzeci. Punkty karne za dodatkowe komendy wskazujące kierunek zależą od ich natężenia oraz od

tego jak pies na nie reaguje. Nie można przyznać więcej niż 8 punktów jeśli pies usiądzie lub

wstanie gdy przewodnik podejdzie do niego, zanim da do tego komendę.

Podczas gdy pies i przewodnik znajdują się w miejscu rozpoczęcia ćwiczenia zabronione jest

pokazywanie psu kierunku, zabronione jest również pokazywanie psu kwadratu przed

rozpoczęciem ćwiczenia. Niezastosowanie się do tych wymagań oznacza niewykonanie ćwiczenia

(0 pkt).

 

ĆWICZENIE 7 – Aport.

 

Komendy: „Aport”, „Daj”, („Noga”)

Wykonanie: Komisarz ogłasza początek ćwiczenia i wręcza przewodnikowi drewniany koziołek.

Na polecenie komisarza przewodnik rzuca koziołek na odległość co najmniej około 10 metrów.

Następnie, na polecenie komisarza przewodnik daje psu komendę przyniesienia koziołka. Muszą

być dostępne trzy rozmiary koziołków. Wielkość ich powinna być proporcjonalna do wielkości psa,

ale przewodnik może wybrać koziołki, które mu odpowiadają. Organizator powinien zapewnić trzy

drewniane koziołki z których największy może ważyć około 450g.

Wytyczne: Należy zwrócić szczególnie uwagę na chęć psa do wykonywania poleceń, tempo

pracy i czy wybrał najkrótszą drogę do koziołka i z powrotem.

Upuszczenie koziołka

Gdy pies upuści koziołek i podniesie go z własnej inicjatywy, nie może otrzymać więcej niż 7

punktów. Jeśli musiała zostać wydana dodatkowa komenda do przyniesienia, zanim pies

podniósł upuszczony koziołek, można przyznać najwyżej 6 punktów. Jeśli pies upuści koziołek

obok przewodnika i przewodnik podniesie go bez zrobienia kroku, można przyznać 5 punktów pod

warunkiem że pies poprawnie przyjął pozycję podstawową. Jeśli koziołek został upuszczony z

powodu nieuwagi przewodnika po daniu przez przewodnika komendy do oddania koziołka, można

przyznać najwyżej 7 punktów.

Podgryzanie lub gryzienie koziołka

Podgryzanie lub gryzienie koziołka przez psa powoduje odjęcie punktów.

Jeśli gryzienie jest intensywne, można przyznać najwyżej 5 punktów. Nadmierne gryzienie lub

zniszczenie koziołka oznacza niewykonanie ćwiczenia (0 punktów). Nie obniża się oceny za

jednorazowe podrzucenie koziołka celem poprawienia chwytu.

 

ĆWICZENIE 8 – Zmiany pozycji na odległość.

 

Komendy: „Waruj”, „Zostań”, 2x „Siad”, „Waruj” „Siad” i/lub znaki optyczne

Wykonanie: Na polecenie komisarza przewodnik kładzie psa z pozycji wyjściowej w punkcie

startowym. Przewodnik odchodzi i zajmuje pozycję w wyznaczonym miejscu w odległości około 5

metrów od psa. Pies powinien zmienić pozycję 4 razy (siad/waruj) i pozostać na miejscu.

Kolejność wykonywania pozycji powinna być siad – waruj (dwa razy) tak by ostatnia przyjęta

przez psa pozycja była pozycją waruj. Komisarz pokazuje przewodnikowi przy pomocy tablic z

napisami lub rysunkami, w jakiej kolejności pies powinien zmieniać pozycje. Komisarz nie

powinien widzieć psa w momencie pokazywania pozycji do wykonania i powinien znajdować się w

odległości 3 – 5 metrów od psa. Komisarz powinien zmieniać tablice co około 3 sekundy.

Przewodnik może jednocześnie wydawać komendy głosowe i pokazywać sygnały optyczne, ale

jedne i drugie muszą być krótkie i używane jednocześnie. Po ostatniej komendzie waruj, na

polecenie komisarza przewodnik wraca do psa i daje mu komendę siad. Z tyłu psa znajduje się

granica wyznaczona przez wyobrażalną linię pomiędzy dwoma znacznikami.

Wytyczne:

Należy zwrócić uwagę w czasie zmian pozycji na to jak dużo pies się porusza,

prędkość z jaką zmienia pozycje, czystość przyjmowanych pozycji, jak pies wytrzymuje w danej

pozycji. żeby otrzymać punkty, pies nie powinien się przemieścić, w stosunku do swojej pozycji

wyjściowej, na odległość większą niż jego długość tułowia, niezależnie od kierunku. Wszystkie

przesunięcia psa sumują się. Gdy pies nie wykona jednej pozycji nie może otrzymać więcej niż 7

punktów, jeśli nie wykona dwóch pozycji – ćwiczenie jest niewykonane (0 pkt). Jeśli pies usiądzie

zanim przewodnik do niego wróci nie może otrzymać więcej niż 8 punktów. Zbyt częste komendy

głosowe przewodnika i przesadne lub ciągłe znaki optyczne są karane. Trzecia komenda do

zmiany pozycji może być wydana, ale wówczas ta pozycja jest niewykonana. Pierwsze wydanie

powtórnej komendy do zmiany danej pozycji oznacza utratę 2 punktów, kolejne komendy – utratę

1 punktu ( każdorazowo ).

 

ĆWICZENIE 9 – Skok przez przeszkodę.

 

Komendy: „Zostań”, „Do mnie lub Hop”, „Noga”

Wykonanie: Na polecenie komisarza przewodnik pozostawia psa w pozycji siedzącej w

odległości 2-4 metry od przeszkody, przodem do przeszkody, i przechodzi naokoło przeszkody na

drugą jej stronę (na odległość 2-4 metry).

Następnie na polecenie komisarza przewodnik przywołuje psa. Pies powinien przeskoczyć

przeszkodę i przyjąć pozycję przy nodze przewodnika. Wysokość przeszkody powinna być w

przybliżeniu taka jak wysokość psa w kłębie. Maksymalna wysokość przeszkody wynosi 50 cm.

Wytyczne: Ćwiczenie zaczyna się gdy przewodnik pozostawia psa i kończy gdy pies zajmie

pozycję przy nodze przewodnika a komisarz ogłosi koniec ćwiczenia. Jeśli pies dotknie

przeszkody podczas skoku (nawet lekko), nie może uzyskać więcej niż 8 punktów .W ocenie

należy zwrócić uwagę na gotowość psa do wykonania poleceń, szybkość ich wykonywania oraz

czy wybrał najkrótszą drogę do przewodnika. Gdy pies podeprze się o przeszkodę, przewróci ją

lub jeśli jej nie przeskoczy, ćwiczenie jest niewykonane (0 pkt).

 

ĆWICZENIE 10 – Wrażenie ogólne.

 

Wytyczne: Przy ocenie wrażenia ogólnego kluczowa jest chęć psa do pracy i podporządkowania

się komendom przewodnika. Ważna jest dokładność, precyzja, jak również naturalne poruszanie

się obydwojga – przewodnika i psa. Aby uzyskać wysoką ocenę, obydwoje – przewodnik i pies

muszą dobrze współpracować jako zespół, pokazywać wspólną przyjemność z pracy razem i

sportową postawę.

Na ocenę wrażenia ogólnego wpływają działania podczas i pomiędzy ćwiczeniami.

Jeśli pies opuści ring lub załatwia się na nim, za wrażenie ogólnie nie mogą być przyznane żadne

punkty. Jeśli pies jest poza kontrolą przewodnika i opuszcza przewodnika podczas lub pomiędzy

ćwiczeniami (choćby raz) ale pozostając na ringu – można przyznać nie więcej niż 5 punktów.

 

Regulamin Związku Kynologicznego w Polsce

Zawody dla psów informacja.