Prawo a pies

Prawo a pies

 

Prowadzenie psa na smyczy

 

Według ustawy o ochronie zwierząt z 21 sierpnia 1997 zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna.

Kolejny ustęp wprowadza zastrzeżenie że zakaz nie dotyczy terenu prywatnego, jeśli teren ten jest ogrodzony w sposób uniemożliwiający psu wyjście.

W Warszawie reguluję tą kwestię – Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy.

Zgodnie z paragrafem 26 pkt 3 na terenie przeznaczonym do wspólnego użytku psy powinny być wyprowadzane na smyczy, a zwierzęta agresywne w kagańcach i pod opieką osób, które zapewniają sprawowanie nad nimi kontroli.

Punkt 4 – Dopuszcza zwolnienie psa ze smyczy przy spełnieniu warunków określonych ustawą z dn. 21.08.1997 o ochronie zwierząt tj. gdy pies jest oznakowany w sposób umożliwiający identyfikację właściciela lub opiekuna i właściciel lub opiekun sprawuje kontrolę nad psem. Zwalniając psa ze smyczy należy mieć na względzie bezpieczeństwo ludzi, innych zwierząt i uczestników ruchu drogowego.

 

Psy rasy uznanej za agresywną

 

Zgodę na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną wymaga zezwolenia wydanego przez Prezydenta Miasta.

Osoba planująca posiadać psa takiej rasy musi sama wystąpić z takim wnioskiem.

Wykaz ras uznanych za agresywne wg. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji:

 1. Amerykański pit bull terrier
 2. Pies z Majorki
 3. Buldog amerykański
 4. Dog argentyński
 5. Pies kanaryjski
 6. Tosa inu
 7. Rottweiler
 8. Akbash dog
 9. Anatolian karabash
 10. Moskiewski stróżujący
 11. Owczarek kaukaski

Psy tych ras należy prowadzić na smyczy i w kagańcu.

 

Sprzątanie po swoim psie

 

W Warszawie aktem dotyczącym sprzątania po psie jest uchwała nr LXI/1631/2018.

Paragraf 27 – Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

 1. Utrzymujący zwierzęta domowe są zobowiązani zapewnić by zwierzęta nie zanieczyszczały miejsc przeznaczonych do wspólnego użytku. W szczególności utrzymujący i wyprowadzający zwierzęta domowe są zobowiązani do bezzwłocznego usuwania odchodów tych zwierząt
 2. Odchody zwierząt należy umieszczać w oznakowanych pojemnikach, koszach lub pojemnikach na odpady „zmieszane”.

Mandaty za niesprzątanie po psie Straż Miejska lub Policja może nałożyć w wysokości 500zł.