Ubezpieczenie psa

Ubezpieczenie psa.

 

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC)

 

Ubezpieczenie pokrywa koszty w przypadku gdy pies wyrządzi szkody względem osób lub mienia.

Należy wykupić w przypadku uczestniczenia w zawodach lub wystawach kynologicznych.