Obedience 2

Obedience klasa 2

 

  1. Siad w grupie przez 1 minutę
  2. Chodzenie przy nodze bez smyczy
  3. Stój i siad w marszu
  4. Przywołanie z zatrzymaniem stój
  5. Wysłanie psa do kwadratu, warowanie i przywołanie
  6. Aport kierunkowy
  7. Rozpoznanie własnego przedmiotu i przyniesienie
  8. Zmiany pozycji na odległość
  9. Aport koziołka przez przeszkodę
  10. Wrażenie ogólne

 

ĆWICZENIE 1 – Siad w grupie przez 1 minutę. Przewodnicy w polu widzenia.

 

Komendy: „Siad”, ”Zostań”

Wykonanie: Przewodnicy stoją w szeregu z psami przy nodze , w odległości około 3 metrów

jeden od drugiego. Na polecenie komisarza przewodnicy pozostawiają psy, odchodzą na

odległość 20 metrów i obracają się przodem do nich. Przewodnicy stoją w pozycji naturalnej w

zasięgu wzroku psów przez 1 minutę. Następnie proszeni są o udanie się każdy do swojego psa i

zajęcie miejsca przy jego boku – pozycja podstawowa. Każda grupa powinna składać się z

minimum 3 a nie więcej niż 6 psów.

Wytyczne:

Pies, który wstanie, położy się lub przesunie na odległość większą niż długość jego

tułowia – ćwiczenie niewykonane (0 punktów). Każde poruszenie powoduje odjęcie punktów.

Jeżeli pies zaszczeka 1-2 razy, należy mu odjąć 1-2 punkty, jeżeli szczeka podczas większej

części ćwiczenia – ćwiczenie jest niewykonane (0 punktów). Jeżeli pies leży niespokojnie,

przenosi ciężar ciała z jednej strony na drugą, lub z jednej łapy na drugą powinien być ukarany.

Pies może rozglądać się wokół siebie i okazywać zainteresowanie dźwiękami i rzeczami

rozpraszającymi uwagę wewnątrz ringu lub poza nim. Jednak nie może stwarzać wrażenia

niepewności, niepokoju, lub bojaźni. Jeżeli pies się położy lub wstanie po upływie jednej minuty,

nie może otrzymać więcej niż 5 punktów. Jeżeli pies wstanie i podejdzie do innego psa, ryzykując

spowodowanie ewentualnego „spięcia psów”, ćwiczenie powinno być przerwane i następnie

powtórzone z wyłączeniem psa, który spowodował to zakłócenie.

 

ĆWICZENIE 2 – Chodzenie przy nodze bez smyczy.

 

Komenda: „Noga”

Wykonanie: Chodzenie przy nodze odbywa się w różnych tempach i zawiera zmiany kierunku,

zwroty w prawo, w lewo w tył i zatrzymania. Musi być też sprawdzone jak się pies trzyma nogi

gdy przewodnik po wcześniejszym zatrzymaniu wykonuje dwa lub trzy kroki w przód lub w tył.

Pies bez smyczy powinien chętnie podążać za przewodnikiem, idąc równolegle po jego lewej

stronie, z łopatką na wysokości kolan przewodnika. Przewodnik w czasie ćwiczenia powinien

poruszać rękami w sposób naturalny.

Chodzenie przy nodze wykonywane jest w tempie normalnym, wolnym i biegiem, zawiera zwroty

w prawo, w lewo w tył oraz zatrzymania. Przewodnik może wybrać wykonanie zwrotu w tył przez

prawe lub przez lewe ramię. „W tył zwrot niemiecki” jest traktowany równorzędnie, tzn. że pies

może obejść przewodnika z prawej strony pozostając cały czas bardzo blisko. Po wykonaniu

zwrotu w tył (180 stopni) przewodnik powinien poruszać się w przybliżeniu wzdłuż tej samej linii,

którą przyszedł. Zwroty w lewo i w prawo powinny być wykonywane pod kątem (90 stopni).

Przewodnik nie powinien odwracać głowy, skręcać ramion ani używać mowy ciała.

Komenda „noga” może być dana przy każdym ruszeniu, zmianie tempa oraz gdy demonstruje 2

lub 3 kroki rozpoczynając z pozycji stojącej. Gdy przewodnik się zatrzymuje pies powinien przyjąć

pozycję siad przy nodze bezzwłocznie i bez komendy.

Podczas tego samego egzaminu lub zawodów schemat chodzenia przy nodze powinien być taki

sam.

Wytyczne:

Jeżeli pies opuści przewodnika lub podąża za nim w odległości większej niż pół metra

podczas większej części ćwiczenia, oznacza to niewykonanie danego ćwiczenia. Jeżeli pies

porusza się wolno może otrzymać najwyżej 6-7 punktów. Niedokładne chodzenie i komendy

dodatkowe są błędami. Pozycja wyjściowa pod nieprawidłowym kątem (nie równoległa do linii

marszu) oznacza stratę około 2 punktów. Pies który idzie tak blisko przewodnika, że przeszkadza

lub utrudnia przewodnikowi wykonywanie ćwiczenia powinien być ukarany, jeszcze więcej

punktów należy odjąć jeśli pies opiera się o przewodnika lub go spycha.

 

ĆWICZENIE 3 – Stój i siad w marszu.

 

Komendy: „Stój” „Siad”, „Noga” (3 razy)

Wykonanie: Idący przewodnik na polecenie komisarza daje psu komendy do zatrzymania się z

marszu w pozycjach stój oraz siad i odchodzi od psa. Przewodnik z psem ruszają z punktu

startowego idąc po linii prostej w normalnym tempie. Po przejściu około 10 metrów, na polecenie

komisarza przewodnik nie zatrzymując się daje psu komendę stój, pies musi natychmiast zatrzymać się w tej pozycji.

Przewodnik idzie dalej i po przejściu następnych około 10 metrów na polecenie komisarza

zawraca obchodząc pachołek i kontynuuje marsz w kierunku psa po linii równoległej do tej, którą

przyszedł, mija psa w odległości około ½ metra i po przejściu 1-2 metrów na następną komendę

obraca się w kierunku psa, podchodzi do niego i zabiera go bez zatrzymywania się daje psu

komendę „noga” i kontynuują marsz w kierunku punktu, w którym nastąpi zwrot (około 5 metrów).

Na polecenie komisarza wykonują zwrot w prawo lub w lewo i kontynuują marsz w zadanym

kierunku. Po przejściu kolejnych około 10 metrów przewodnik wydaje psu komendę siad i

kontynuuje ćwiczenie w sposób analogiczny jak opisany wcześniej. Po tym jak pies zostaje

zabrany idą razem około 5 metrów. Na koniec przewodnik i pies zatrzymują się na polecenie

komisarza, pies siada przy nodze bez komendy.

Zwroty muszą mieć 90 stopni i nie mogą być zaokrąglone.

Wszystkie fazy tego ćwiczenia (rozpoczęcie marszu, zatrzymania, zwroty i obroty) przewodnik

wykonuje na polecenie komisarza.

Wytyczne:

Jeśli pies zatrzyma się raz w niewłaściwej pozycji (na przykład usiądzie zamiast

stanąć), nie wolno przyznać więcej niż 7 punktów. Jeśli pies opuści jedną pozycję (nie zatrzymał

się w ogóle), nie można przyznać więcej niż 6 punktów. Aby uznać tą pozycję za wykonaną, po

wydaniu komendy przez przewodnika pies nie może przemieścić się więcej niż o długość tułowia i

musi przyjąć taką pozycję, jaka wynika z komendy przewodnika (stój lub siad) zanim przewodnik

się nie obróci. Nie jest dozwolone wydawanie psu powtórnej komendy w celu przyjęcia pozycji –

prowadzi to do nie uznania wykonania tej pozycji. Aby otrzymać punkty za to ćwiczenie

przewodnik z psem muszą wykonać co najmniej jedną pozycję prawidłowo.

Przy ocenie trzeba zwracać uwagę na wykonanie chodzenia przy nodze. Błędy w chodzeniu przy

nodze pociągają za sobą utratę 1-2 punktów. Poruszenie psa, wolne zatrzymania w pozycjach

stój i siad lub przyjęcie pozycji stój lub siad nierównolegle do linii marszu oraz spojrzenie do tyłu

przewodnika oznaczają obniżenie o 1-4 punkty.

Sygnały ręką i posługiwanie się mową ciała w trakcie wydawania komend do zatrzymania w

pozycjach stój lub siad są poważnymi błędami i powinny być surowo karane odjęciem 3-5

punktów, w zależności od ich natężenia i czasu trwania.

 

ĆWICZENIE 4 – Przywołanie z zatrzymaniem stój.

 

Komendy: „Waruj”, „Stój” lub znak optyczny, „Do mnie” (2 razy),lub („Noga”). Do znaków

optycznych można używać jednej lub obu rąk.

Wykonanie: Przewodnik pozostawia psa w pozycji waruj i oddala się na odległość około 25 – 30

metrów we wskazanym kierunku. Na polecenie komisarza przywołuje psa. Po pokonaniu przez

psa około połowy dystansu przewodnik zatrzymuje go w pozycji stój. Następnie, na polecenie

komisarza (wydawane po upłynięciu około 3 sekund) przywołuje on psa do nogi lub do mnie.

Komisarz sygnalizuje przewodnikowi wyłącznie przywołania psa. Przewodnik daje psu komendę

zatrzymującą z własnej inicjatywy gdy pies znajduje się w okolicy znacznika. Mogą być używane

komendy głosowe lub sygnały optyczne.

Przy pierwszym przywołaniu można użyć imienia psa, ale imię i komenda powinny być tak

powiązane, żeby nie stwarzać wrażenia dwóch różnych komend.

Wytyczne:

Ważne jest, żeby pies chętnie reagował na komendy przywołania. Pies powinien

poruszać się co najmniej szybkim kłusem. Wolne tempo jest traktowane jako błąd. Ocena

prędkości powinna brać pod uwagę rasę psa. Pies powinien rozpocząć zatrzymywanie się

natychmiast po usłyszeniu komendy. Ocena zatrzymania powinna brać pod uwagę prędkość psa.

Może wykazać pewną tolerancję przy ocenie psów szybkich, ale nie przy ocenie psów wolnych.

żeby otrzymać maksymalną liczbę punktów za zatrzymanie, od momentu wydania komendy do

momentu zatrzymania pies nie może się przemieścić o więcej niż długość swojego tułowia. żeby

w ogóle otrzymać punkty za zatrzymanie, pies może się przemieścić na odległość nie większą niż

trzy długości jago tułowia. Jeżeli wydane są więcej niż dwie komendy przywołania najwyższa

ocena to 6 punktów. Trzecia przywołanie z jednej pozycji, jak również po dwie komendy z obu

pozycji oznaczają niewykonanie ćwiczenia.

Jeżeli pies zatrzyma się po przywołaniu na odległość do 3 długości tułowia od momentu wydania

komendy, nie może otrzymać więcej niż 7 punktów. Jeżeli pies nie zatrzyma się, ćwiczenie jest

niewykonane (0 pkt). Jeżeli pies zatrzyma się w nieprawidłowej pozycji, nie może otrzymać więcej

niż 7 punktów. Jeżeli pies usiądzie lub wstanie przed pierwszą komendą przywołania nie może

otrzymać więcej niż 8 punktów. Jeżeli pies się przemieści przed pierwszą komendą przywołania,

na odległość większą niż jego długość, ćwiczenie jest niewykonane (0 pkt).

 

ĆWICZENIE 5 – Wysłanie psa do kwadratu, warowanie i przywołanie.

 

Komendy: „Naprzód”, („Stój”), „Waruj”, „Do nogi”.

Wykonanie: Przewodnik otrzymuje polecenie wysłania psa do kwadratu o wymiarach 3 x 3

metry, którego środek oddalony jest od punktu startu o ok. 25 m.

Ten kwadrat nie może się znajdować w odległości mniejszej niż około 3- 5 metrów od granicy

ringu.

Narożniki kwadratu oznaczone są pachołkami o wysokości około 10-15 cm. Pachołki połączone

są za pomocą widocznych linii (np. namalowanych kredą lub wyznaczonych szeroką taśmą)

przeprowadzonych po zewnętrznej stronie pachołków. Gdy pies wejdzie w obręb kwadratu,

przewodnik daje psu komendę waruj (ewentualnie stój i waruj). Następnie, na polecenie

komisarza, przewodnik udaje się w kierunku pachołka znajdującego się po prawej stronie. Gdy

znajduje się w odległości około 2 metrów od pachołka, komisarz poleca przewodnikowi zakręcić w

lewo i po przejściu około 3 metrów – zakręcić po raz drugi w lewo i kontynuować marsz w

kierunku punktu startu. Po przejściu następnych 10 metrów na polecenie komisarza przewodnik

przywołuje psa do nogi cały czas kontynuując marsz. Po dojściu do punktu startowego komisarz

daje przewodnikowi polecenie zatrzymania się.

Wytyczne:

Należy szczególnie wyróżnić gotowość do wykonywania komend, szybkość psa i czy

wybiera najkrótsze drogi do kwadratu i przewodnika.

żeby otrzymać 10 punktów, przewodnik nie może w ćwiczeniu użyć więcej niż 4 komend, gdzie tą

czwartą komendą jest ewentualnie komenda STÓJ w kwadracie. Pies musi wykonać dane

komendy (np. jeżeli dano komendę „stój” w kwadracie). Alternatywą jest użycie wyłącznie

komendy „waruj”, w momencie wejścia przez psa do kwadratu i co za tym idzie użycie tylko 3

komend. Jeżeli przewodnik dając komendy przemieszcza się (w obojętnie którą stronę) ćwiczenie

jest niewykonane (0 punktów).

Jeżeli przewodnik używa przesadnych gestów (mowy ciała), nie może otrzymać więcej niż 8

punktów. Samodzielna praca psa (np. jeśli pies wyprzedza komendę) obniża ocenę. Pies, który

położy się poza kwadratem –ćwiczenie niewykonane ( 0 pkt)

Gdy pies się położy nie można już wydać żadnej komendy kierującej. żeby otrzymać punkty pies

musi cały (dopuszczalny ogon poza kwadratem) znajdować się wewnątrz kwadratu.

Ćwiczenie jest też niewykonane jeżeli pies zmieni pozycję zanim przewodnik wykona drugi zwrot.

Wolno przyznać nie więcej jak 5 punktów jeżeli pies zmieni pozycję po wykonaniu przez

przewodnika drugiego zwrotu a przed komendą przywołującą Jeżeli pies przesuwa się w

kwadracie bez podniesienia się, nie może otrzymać więcej niż 7 punktów. Jeżeli pies przesunie

się poza granice (bok) kwadratu, zanim zostanie przywołany, ćwiczenie jest niewykonane(0 pkt).

Wolne tempo

pracy psa można przyznać nie więcej jak 7 punktów.

Powtórzona po raz drugi komenda przywołania, zatrzymania lub „warowania” jest karana (-2

punkty za komendę). Jeżeli jedna z tych komend musi być powtórzona po raz trzeci – ćwiczenie

jest niewykonane (0 pkt). Gesty są dozwolone jeżeli pies musi być kierowany. Gest uczyniony

gdy pies jest obok przewodnika obniża ocenę (-2 punkty ). Obniżenie oceny za dodatkowe

komendy wskazujące kierunek zależy od ich intensywności oraz od tego jak pies na nie reaguje

1-2 punkty za komendę.

Podczas gdy pies i przewodnik znajdują się w miejscu rozpoczęcia ćwiczenia zabronione jest

pokazanie psu kierunku, zabronione jest również pokazanie psu kwadratu przed rozpoczęciem

ćwiczenia. Niezastosowanie się do tych wymagań oznacza niewykonanie ćwiczenia ( 0 pkt.)

Uwaga! Schemat nie jest narysowany we właściwych proporcjach.

 

ĆWICZENIE 6 – Aport kierunkowy.

 

Komendy: „Noga”, „Stój”, „Lewa/prawa” i/lub sygnały optyczne, „Aport”, „Daj”, „Noga”

Wykonanie: Przewodnik z psem stoją w punkcie startowym zwróceni w kierunku pachołka

oddalonego o około 5 metrów. Komisarz umieszcza 2 drewniane koziołki w rzędzie w odległości

około 10 metrów jeden od drugiego, tak aby były doskonale widoczne. Wylosowany wcześniej

koziołek do podjęcia (lewy lub prawy) zawsze jest kładziony jako pierwszy. Pachołek znajduje się

w odległości około 10 metrów od środka odcinka łączącego oba koziołki a punkt startowy jest w

odległości 15 m.

Na polecenie komisarza przewodnik udaje się z psem z punktu startowego do pachołka i

pozostawia go w pozycji stojącej w promieniu 1 metra, zwróconego głową w kierunku punktu

startowego. Następnie przewodnik wraca do punktu startowego. W trakcie zostawiania psa przy

pachołku przewodnik nie może się zatrzymać. Po około 3 sekundach, przewodnik otrzymuje

polecenie wysłania psa do wylosowanego koziołka, który pies powinien poprawnie przynieść i

oddać.

Do dyspozycji powinny być trzy komplety koziołków – po dwa koziołki (o maksymalnej wadze

około 450g) odpowiednie dla różnych ras. Wielkość koziołka powinna być proporcjonalna do

wielkości psa, ale przewodnik może wybrać koziołki, które mu odpowiadają.

Wytyczne:

Przy ocenie należy zwrócić szczególną uwagę na chęć psa do skierowania się we

wskazaną stronę, prędkość i czy pies wybrał najkrótszą drogę do właściwego koziołka. Jeśli

przewodnik stojąc z psem w punkcie startowym pokaże psu właściwy kierunek lub dotknie psa –

ćwiczenie jest niewykonane (0 pkt).

żeby otrzymać pełne punkty za to ćwiczenie, pies powinien pozostać przy pachołku dopóki

przewodnik nie wyda komendy do przyniesienia koziołka. Pies, który zmieni pozycję przy

pachołku nie może otrzymać więcej niż 8 punktów. Jeśli pies przesunie się przy pachołku o więcej

niż długość swojego ciała zanim przewodnik da komendę do przyniesienia koziołka – ćwiczenie

jest niewykonane (0 pkt).

Jeśli pies biegnie do niewłaściwego koziołka, ale zostanie skierowany do właściwego i przyniesie

prawidłowy koziołek, przyznaje się max. 6 punktów. Jeżeli podniesie niewłaściwy koziołek

ćwiczenie jest niewykonane (0 pkt).

Punkty karne za dodatkowe komendy wskazujące kierunek zależą od ich intensywności oraz od

tego jak pies na nie reaguje. Należy odjąć 1-2 punkty za każdą taką komendę.

Upuszczenie koziołka

Jeżeli pies upuści koziołek i podniesie go z własnej inicjatywy, nie może otrzymać więcej niż 7

punktów. Jeżeli musiała zostać dana dodatkowa komenda do przyniesienia, zanim pies podniósł

upuszczony koziołek, można przyznać najwyżej 5 punktów. Jeżeli pies upuści koziołek obok

przewodnika i przewodnik podniesie go bez zrobienia kroku, można przyznać 5 punktów pod

warunkiem że pies poprawnie przyjął pozycję podstawową. Jeśli koziołek został upuszczony z

powodu nieuwagi przewodnika po wydaniu przez niego komendy do oddania koziołka, można

przyznać najwyżej 7 punktów.

Podgryzanie lub gryzienie koziołka

Podgryzanie lub gryzienie koziołka przez psa obniża ocenę o 2-3 punkty. Jeśli gryzienie jest

intensywne, przyznaje się max. 5 punktów. Bardzo intensywne gryzienie lub zniszczenie koziołka

powoduje niewykonanie ćwiczenia (0 punktów). Jednak pies nie powinien być karany jeżeli

podrzuci koziołek jeden raz celem poprawienia chwytu.

 

ĆWICZENIE 7 – Rozpoznanie własnego przedmiotu i przyniesienie.

 

Komendy: „Szukaj/Aport”, „Daj”, „Noga”

Wykonanie: Na początku ćwiczenia komisarz daje przewodnikowi drewniany przedmiot (10 cm x

2 cm x 2 cm), który on sobie zaznacza względnie przedmiot ten jest wcześniej numerowany.

Przewodnik może trzymać w ręku przedmiot przez około 10 sekund. W tej fazie ćwiczenia pies nie

może ani dotykać ani obwąchiwać przedmiotu. Następnie komisarz prosi przewodnika o

przekazanie go, a gdy przewodnik odda przedmiot – o odwrócenie się. Do przewodnika należy

decyzja czy pies będzie mógł widzieć rozkładanie przedmiotów.

Komisarz idzie do miejsca oddalonego około 10 metrów od przewodnika i kładzie na ziemi (lub na

podłodze) przedmiot należący do przewodnika oraz 5 identycznych przedmiotów bez dotykania

żadnego z nich. Przedmioty są rozmieszczane na okręgu lub w linii w odległości około 25 cm

jeden od drugiego. Następnie komisarz prosi przewodnika o odwrócenie się i danie psu komendy

do przyniesienia oznaczonego przedmiotu. Pies powinien odnaleźć przedmiot przewodnika,

przynieść go i oddać w sposób zgodny z ogólnymi wytycznymi.

Przedmioty powinny być ułożone w ten sam sposób dla wszystkich zawodników, jednakże

położenie przedmiotu przewodnika może być zmienne. W wypadku ułożenia w linii, przedmiot

przewodnika nie powinien leżeć z brzegu.

Pies może pracować przez około pół minuty pod warunkiem, że pracuje intensywnie i tak, aby

osiągnąć cel. Dla każdego zawodnika należy użyć 6 nowych przedmiotów.

Wytyczne:

Należy zwrócić uwagę na ochotę psa do pracy i jego tempo. Jeśli pies jednokrotnie

podniesie niewłaściwy przedmiot, ale następnie przyniesie właściwy, można przyznać 7 punktów.

Ćwiczenie jest niewykonane jeżeli pozwoli się psu obwąchać lub dotknąć przedmiot zanim

zostanie on oddany komisarzowi, oraz jeżeli będzie dana komenda gdy pies znajduje się przy

przedmiocie lub jeżeli dwukrotnie podniesie niewłaściwy przedmiot.

Upuszczenie przedmiotu

Jeżeli pies upuści przedmiot i podniesie go z własnej inicjatywy, nie może otrzymać więcej niż 7

punktów. Jeżeli musiała zostać wydana dodatkowa komenda do przyniesienia, zanim pies

podniósł upuszczony przedmiot, przyznaje się max. 5 punktów. Jeżeli pies upuści przedmiot obok

przewodnika i przewodnik podniesie go bez zrobienia kroku, można przyznać 5 punktów pod

warunkiem że pies poprawnie przyjął pozycję podstawową. Jeśli przedmiot został upuszczony z

powodu nieuwagi przewodnika po wydaniu przez niego komendy do oddania przedmiotu, nie

można przyznać więcej jak 7 punktów.

Podgryzanie lub gryzienie przedmiotu

Podgryzanie lub gryzienie przedmiotu przez psa obniża ocenę o 2-3 punkty. Jeśli gryzienie jest

intensywne, przyznaje się max. 5 punktów. Bardzo intensywne gryzienie lub zniszczenie

przedmiotu oznacza niewykonanie ćwiczenia (0 punktów). Jednak pies nie powinien być karany

jeżeli podrzuci przedmiot jeden raz celem poprawienia chwytu.

 

ĆWICZENIE 8 – Zmiany pozycji na odległość.

 

Komendy: „Waruj”, „Zostań,” po 2x, „Siad”, „Stój”, „Waruj” i/lub znaki optyczne

Wykonanie: Pies zostaje położony w punkcie wyjściowym. Na polecenie komisarza przewodnik

odchodzi i zajmuje pozycję w odległości około 10 metrów od psa, twarzą w kierunku psa. Pies

powinien zmienić pozycję 6 razy (stój/siad/waruj) zgodnie z komendami przewodnika i nie

przesunąć się. Kolejność przyjmowania pozycji zawsze powinna być siad – stój – waruj lub stój –

siad – waruj, ostatnią komendą do zmiany pozycji powinno być „waruj”. Komisarz pokazuje

przewodnikowi przy pomocy tablic z napisami lub rysunkami, w jakiej kolejności pies powinien

zmieniać pozycje. Komisarz nie powinien widzieć psa w momencie pokazywania pozycji do

wykonania i ma znajdować się w odległości 3 – 5 metrów od psa. Komisarz powinien zmieniać

tablice co około 3 sekundy. Przewodnik może jednocześnie wydawać komendy głosowe i

pokazywać gesty ręką, ale jedne i drugie muszą być krótkie i używane jednocześnie. Z tyłu psa

znajduje się granica wyznaczona przez wyobrażalną linię pomiędzy dwoma pachołkami.

Kolejność przyjmowania pozycji powinna być taka sama dla wszystkich zawodników.

Wytyczne:

Kryteriami do oceny są szybkość z jaką pies zmienia pozycje, czystość

przyjmowanych pozycji, jak pies wytrzymuje w danej pozycji i jak dużo się przesuwa. żeby

otrzymać punkty, pies nie powinien się przemieścić w stosunku do swojej pozycji wyjściowej na

odległość większą niż długość tułowia, niezależnie od kierunku. Wszystkie przesunięcia sumują

się. Jeżeli pies nie wykona jednej pozycji z sześciu, nie można przyznać więcej niż 7 punktów, a

jeśli nie wykona dwóch pozycji – nie można przyznać więcej niż 5 punktów. Jeżeli pies opuści

jedną pozycję przyjmując bez komendy od razu następną – nie można przyznać więcej niż 5

punktów. Jeśli pies przesunie się o długość tułowia – nie można przyznać więcej niż 5 punktów.

Aby otrzymać punkty pies musi na komendy przewodnika zmienić pozycję co najmniej 4 razy.

Jeżeli pies usiądzie zanim przewodnik do niego wróci nie może otrzymać więcej niż 8 punktów.

Zbyt częste komendy głosowe przewodnika i przesadne lub długo trwające znaki optyczne są

karane.

Kara za powtórzoną komendę to -1 pkt.

Konieczność wydania trzeciej komendy do przyjęcia danej pozycji powoduje niezaliczenie tej

pozycji. Ćwiczenie jest niewykonane jeśli pies przesunie się więcej niż o długość tułowia.

 

ĆWICZENIE 9 – Aport metalowego lub drewnianego koziołka przez przeszkodę.

 

Komendy: „Hop”, „Aport”, „Daj”, „Noga”

Wykonanie: Przewodnik z psem w pozycji zasadniczej staje w odległości około 2-4 metrów od

przeszkody. Przewodnik przerzuca metalowy lub drewniany koziołek za przeszkodę. Na

polecenie komisarza przewodnik daje psu komendy skoku przez przeszkodę, podjęcia koziołka i

skoku powrotnego.

Komenda do przyniesienia nie powinna być wydana później niż w chwili gdy pies jest nad

przeszkodą.

Powinny być dostępne trzy koziołki metalowe i drewniane, o różnej wadze i wielkości,

dostosowane do wielkości psów. Maksymalna waga największego koziołka metalowego nie

powinna przekraczać 200g, a największego koziołka drewnianego – 450g. Do przewodnika

należy decyzja wyboru koziołka, niezależnie od wielkości psa. Przeszkoda powinna mieć

szerokość 1 metra, a jej wysokość powinna być mniej więcej równa wysokości psa w kłębie,

zaokrąglonej do najbliższej dziesiątki. Wysokość przeszkody nie może być większa niż 70

centymetrów.

Wytyczne:

Ćwiczenie rozpoczyna i kończy w pozycja podstawowa gdy pies oddał przewodnikowi

koziołek a komisarz ogłosił koniec ćwiczenia. Jeśli pies szukał koziołka przez kilka chwil i praca ta

była aktywna, nie należy odejmować za to punktów. Jeżeli pies dotknie przeszkody podczas

skoku (nawet lekko), nie może uzyskać więcej niż 8 punktów. Jeżeli pies podeprze się o

przeszkodę, przewróci ją lub jeżeli nie wykona obu skoków – tam i z powrotem, ćwiczenie jest

niewykonane. Jeśli pies wykona ćwiczenie przed komendą należy odjąć 2-4 punktów. Jeśli pies

opuści przewodnika w momencie rzutu – ćwiczenie jest niewykonane.

Upuszczenie koziołka

Jeżeli pies upuści koziołek i podniesie go z własnej inicjatywy, nie może otrzymać więcej niż 7

punktów. Jeżeli musiała zostać wydana dodatkowa komenda do przyniesienia, zanim pies

podniósł upuszczony koziołek, można przyznać najwyżej 5 punktów. Jeżeli pies upuści go obok

przewodnika i przewodnik podniesie bez zrobienia kroku, można przyznać 5 punktów pod

warunkiem że pies poprawnie przyjął pozycję podstawową. Jeśli koziołek został upuszczony z

powodu nieuwagi przewodnika po wydaniu przez niego komendy do oddania, można przyznać

najwyżej 7 punktów.

Podgryzanie lub gryzienie koziołka

Podgryzanie lub gryzienie koziołka powoduje odjęcie 2-3 punktów.

Jeśli gryzienie jest intensywne, można przyznać najwyżej 5 punktów.

Nadmierne gryzienie lub zniszczenie koziołka oznacza niewykonanie ćwiczenia

(0 punktów). Nie obniża się oceny za jednorazowe podrzucenie koziołka celem poprawienia

chwytu.

 

ĆWICZENIE 10 – Wrażenie ogólne.

 

Wytyczne: Podczas oceny wrażenia ogólnego pary przewodnik i pies kluczowa jest chęć psa do

pracy i wykonywanie komend przewodnika. Ważna jest dokładność, precyzja, jak również

naturalne poruszanie się obydwojga. Aby uzyskać wysoki wynik, obydwoje – przewodnik i pies

muszą dobrze współpracować jako zespół, pokazywać wspólną przyjemność z pracy razem i

sportową postawę.

Na ocenę wrażenia ogólnego wpływają działania podczas i pomiędzy ćwiczeniami.

Jeśli pies jest poza kontrolą przewodnika i opuszcza przewodnika podczas lub pomiędzy

ćwiczeniami pozostając na ringu – żadne punkty nie mogą być przyznane za wrażenie ogólne.

Jeśli pies załatwi się na ringu – zostaje zdyskwalifikowany

 

Regulamin Związku Kynologicznego w Polsce

Zawody dla psów informacja.