Obedience 3

Obedience klasa 3

 

 

  1. Siad w grupie przez 2 minuty
  2. Waruj w grupie przez 4 minuty z rozpraszaniem
  3. Chodzenie przy nodze bez smyczy
  4. Stój, siad i waruj w marszu
  5. Przywołanie z zatrzymaniem stój i waruj
  6. Wysłanie psa do kwadratu, warowanie i przywołanie
  7. Aport kierunkowy
  8. Aport metalowego koziołka przez przeszkodę
  9. Rozpoznanie własnego przedmiotu i przyniesienie
  10. Zmiany pozycji na odległość

 

ĆWICZENIE 1 – Siad w grupie przez 2 minuty.

 

Komendy: „Siad”, ”Zostań”

Psy siedzą przy nodze przewodników, w szeregu, w odległości około 3 metrów jeden od drugiego.

Na polecenie komisarza przewodnicy pozostawiają siedzące psy i odchodzą na 2 minuty do

miejsca poza zasięgiem ich wzroku. Po upływie tego czasu, przewodnicy są proszeni o powrót na

ring. Następnie udają się każdy do swojego psa. Każda grupa powinna składać się z minimum 3,

a nie więcej niż 6 psów.

Wytyczne:

Pies, który wstanie, położy się lub przesunie na odległość większą niż długość jego

tułowia otrzymuje 0 punktów. Każde poruszenie powoduje odjęcie punktów. Jeżeli pies zaszczeka

1-2 razy, należy mu odjąć 1-2 punkty, jeżeli szczeka podczas większej części ćwiczenia –

ćwiczenie jest niewykonane (0 punktów). Jeżeli pies jest niespokojny, lub przenosi ciężar ciała z

jednej strony na drugą albo z jednej łapy na drugą, powinien być ukarany. Pies może rozglądać

się wokół siebie i okazywać zainteresowanie dźwiękami i rzeczami rozpraszającymi uwagę

wewnątrz ringu lub poza nim. Jednak nie może stwarzać wrażenia niepewności, niepokoju lub

bojaźni. Jeżeli pies się położy lub wstanie po upływie dwóch minut, w czasie gdy przewodnik

znajduje się ponownie na ringu, nie może otrzymać więcej niż 5 punktów. Jeżeli pies wstanie i

podejdzie do innego psa, ryzykując spowodowanie ewentualnego „spięcia psów”, ćwiczenie

powinno być przerwane i następnie powtórzone z wyłączeniem psa, który spowodował to

zakłócenie.

Zaleca się, aby podczas trwania ćwiczenia teren znajdujący się naprzeciwko psów poza ringiem

był terenem zamkniętym – dostępnym wyłącznie dla obsługi zawodów. Dla Mistrzostw Świata i

Sekcji takie ustawienie ringu jest obowiązkowe.

 

ĆWICZENIE 2 – Waruj w grupie przez 4 minuty z rozpraszaniem.

 

Komendy: „Waruj”, „Zostań”, „Siad”

Wykonanie: Psy siedzą przy nodze przewodników, w szeregu, w odległości około 3 metrów jeden

od drugiego. Po kolei każdy pies otrzymuje komendę waruj. Komenda waruj jako pierwsza jest

wydawana psu, który znajduje się najbardziej na lewo, a jako ostatnia psu, który znajduje się

najbardziej na prawo. Komenda siad jest wydawana w odwrotnej kolejności – rozpoczyna pies

siedzący najbardziej na prawo, tak, że pies, który zawarował pierwszy, siada ostatni. Wszystkie

komendy są wydawane psom na polecenie komisarza. Po daniu komend do położenia się psa,

przewodnicy odchodzą jednocześnie od psów na 4 minuty do miejsca poza zasięgiem wzroku

psów. Psy w tym czasie mają pozostawać w pozycji waruj i poddawane są rozproszeniom, jak na

przykład slalom komisarza pomiędzy nimi. Po upływie 4 minut, na polecenie komisarza

przewodnicy wracają na ring i stają w odległości około 3 metrów za swoimi psami. Następnie

zajmują miejsca przy boku psów i jeden po drugim dają komendy do przyjęcia pozycji

podstawowej. Każda grupa powinna składać się z minimum 3 a nie więcej niż 6 psów.

Głośne komendy mogą przeszkadzać pozostałym zawodnikom i będą surowo karane.

Wytyczne:

Pies, który się nie położył, wstaje lub siada podczas gdy przewodnicy są poza

zasięgiem wzroku psów, przesunie się więcej niż długość swojego ciała, lub położy się na

grzbiecie – ćwiczenie niewykonane (0 pkt). Wszystkie poruszenia psa powodują wyraźne

obniżenie oceny. Jeżeli pies zaszczeka 1-2 razy, zostaną mu odjęte 1-2 punkty, jeżeli szczeka

podczas większej części ćwiczenia, ćwiczenie jest niewykonane (0 punktów). Jeżeli pies jest

niespokojny lub przenosi ciężar ciała z jednej strony na drugą – powinien być ukarany. Pies może

rozglądać się wokół siebie i okazywać zainteresowanie dźwiękami i rzeczami rozpraszającymi

uwagę wewnątrz lub poza ringiem. Jednak nie może stwarzać wrażenia niepewności, niepokoju

lub bojaźni. Jeżeli pies wstanie i podejdzie do innego psa, ryzykując spowodowanie ewentualnego

„spięcia psów”, ćwiczenie powinno być przerwane i następnie powtórzone z wyłączeniem psa,

który spowodował to zakłócenie.

Jeśli pies reaguje (kładzie się lub siada) zanim przewodnik wyda komendę (na przykład na

komendę sąsiada), nie może otrzymać więcej niż 8 punktów. Jeśli pies zareagował zbyt wcześnie

na przewodnika powinien pozostać w pozycji którą przyjął (leżącej lub siedzącej). Nie

zastosowanie się do tej reguły na początku ćwiczenia oznacza niewykonane ćwiczenie (0 pkt).

Pod koniec wykonywania ćwiczenia wstanie lub ponowne zawarowanie psa bez komendy

przewodnika oznacza przyznanie maksymalnie 5 punktów.

Jeśli pies leży na boku lub nie usiądzie może otrzymać najwyżej 7 punktów.

Jeżeli pies usiądzie lub wstanie po upływie 4 minut – w czasie gdy przewodnik znajduje się

ponownie na ringu, nie może otrzymać więcej niż 5 punktów.

Zaleca się, aby podczas trwania ćwiczenia teren znajdujący się naprzeciwko psów poza ringiem

był dostępny wyłącznie dla obsługi zawodów. Dla Mistrzostw Świata i Sekcji takie ustawienie

ringu jest obowiązkowe.

 

ĆWICZENIE 3 – Chodzenie przy nodze bez smyczy.

 

Komenda: „Noga”

Wykonanie: Chodzenie przy nodze odbywa się w różnych tempach i zawiera zmiany kierunku,

zwroty w prawo, w lewo w tył i zatrzymania. Pies bez smyczy powinien chętnie podążać za

przewodnikiem, idąc równolegle po jego lewej stronie, z łopatką na wysokości kolan przewodnika.

Przewodnik w czasie ćwiczenia powinien poruszać rękami i nogami w sposób naturalny.

Chodzenie przy nodze wykonywane jest w tempie normalnym, wolnym i biegiem i zawiera zwroty

w prawo, w lewo, w tył oraz zatrzymania. Przewodnik może wybrać wykonanie zwrotu w tył przez

prawe lub przez lewe ramię. „W tył zwrot niemiecki” jest traktowany równorzędnie, tzn. że pies

może obejść przewodnika z prawej strony pozostając cały czas blisko niego. Musi też być

sprawdzone jak się pies zachowuje gdy przewodnik po wcześniejszym

zatrzymaniu wykonuje dwa lub trzy kroki w różnych kierunkach, lub zwroty w miejscu: w prawo, w

lewo oraz w tył.

Po wykonaniu zwrotu w tył (180 stopni) przewodnik powinien poruszać się wzdłuż tej samej

linii, którą przyszedł. Zwroty w lewo i w prawo powinny być wykonywane pod kątem (90

stopni). W trakcie wykonywania kroków w bok przewodnik nie powinien odwracać głowy,

skręcać ramion ani używać mowy ciała.

Komenda „noga” może być dana przy każdym ruszeniu, zmianie tempa ,oraz gdy demonstruje 2

lub 3 kroki w różnych kierunkach rozpoczynając z pozycji stojącej oraz podczas wykonywania

zwrotów z pozycji stojącej: w prawo, w lewo i w tył. Gdy przewodnik się zatrzymuje pies powinien

usiąść przy nodze bezzwłocznie i bez komendy.

Podczas tego samego egzaminu lub zawodów schemat chodzenia przy nodze powinien być taki

sam.

Wytyczne:

Pies, który opuści przewodnika lub podąża za nim w odległości większej niż pół metra

podczas większej części ćwiczenia –oznacza to niewykonanie ćwiczenia (0pkt.). Jeżeli pies

porusza się wolno może otrzymać najwyżej 6-7 punktów. Niedokładne chodzenie i komendy

dodatkowe są błędami. Siedzenie przy nodze pod nieprawidłowym kątem (nie równoległe do linii

marszu) oznacza stratę około 2 punktów. Karane jest zwalnianie i zatrzymywanie się przed

wykonaniem zwrotów w prawo/w lewo, w trakcie ich wykonywania bądź po ich wykonaniu. Pies

który idzie tak blisko przewodnika, że przeszkadza lub utrudnia przewodnikowi wykonywanie

ćwiczenia powinien być ukarany, jeszcze więcej punktów należy odjąć jeśli pies opiera się o

przewodnika lub go spycha.

 

ĆWICZENIE 4 – Stój, siad i waruj w marszu.

 

Komendy: „Stój” „Siad”, Waruj”, „Noga”

Wykonanie: Idący przewodnik na polecenie komisarza daje psu komendę do zatrzymania się z

marszu w pozycji stojącej, siedzącej lub leżącej. Tempo marszu powinno być normalne. Musi

zostać wykonany zwrot w lewo oraz w prawo. Punkty, w których następują zwroty powinny zostać

oznaczone małymi znacznikami. Kolejność wykonywania pozycji oraz kolejność zwrotów w prawo

i w lewo może się różnić, ale musi być taka sama dla wszystkich psów.

Komisarz daje przewodnikowi polecenia rozpoczęcia ćwiczenia, wykonania zwrotu oraz

zatrzymania psa. Zatrzymanie powinno nastąpić mniej więcej w połowie 10 metrowego odcinka

prostej. Przewodnik kontynuuje marsz na dystansie 5 metrów (do punktu następnego zwrotu),

następnie na polecenie komisarza zawraca obchodząc znacznik i idzie w kierunku psa, mija go w

odległości około pół metra tak, by był on po lewej stronie przewodnika i idzie dalej przez około 2

metry, następnie na komendę komisarza obraca się i idzie w kierunku psa. Po dojściu do psa

przewodnik bez zatrzymywania się zabiera go komenda „noga” kontynuują marsz w kierunku

punktu, w którym nastąpi zwrot w prawo lub w lewo (około 5 metrów) i idą do środka następnej

prostej. Ćwiczenie jest kontynuowane w sposób analogiczny jak opisany wcześniej. Kończy się

gdy komisarz ogłosi „koniec ćwiczenia”.

Pozycje stój, siad i waruj powinny być równoległe do linii marszu. Odległość pomiędzy psem a

punktami zwrotu powinna wynosić około 0,5 metra, przy czym rozmiar psa musi zostać wzięty pod

uwagę. Zwroty musza mieć 90 stopni i nie mogą być zaokrąglone. Przewodnik i pies powinni mijać

pachołki pozostawiając je po swojej lewej stronie.

Wytyczne:

Jeśli pies zatrzyma się raz w niewłaściwej pozycji albo jeśli przesunie się więcej niż

długość jego tułowia po wydaniu komendy przez przewodnika, nie wolno przyznać więcej niż 7

punktów. Jeśli przewodnik musi wydać dodatkową komendę by pies się zatrzymał lub przyjął

odpowiednią pozycję, to ta pozycja jest niewykonana. Jeśli pies nie zatrzyma się zanim

przewodnik wykona w tył zwrot – ćwiczenie jest niewykonane. Jeśli pies idzie za przewodnikiem

po wydaniu przez przewodnika komendy do zatrzymania, przewodnik może wydać jedną

dodatkową komendę żeby zatrzymać psa. Jeśli pies się zatrzyma zanim przewodnik dotrze do

punktu zwrotu – ćwiczenie może być kontynuowane, ale otrzymuje max. 6 punktów.

żeby otrzymać punkty za daną pozycję pies nie powinien się przemieścić więcej niż długość

tułowia po wydaniu komendy przez przewodnika i powinien przyjąć taką pozycję, jaka wynika z

komendy przewodnika zanim przewodnik dotrze do punktu zwrotu. Aby jakiekolwiek punkty mogły

być przyznane za ćwiczenie, co najmniej dwie pozycje muszą być wykonane prawidłowo. Przy

ocenie trzeba zwracać uwagę na wykonanie chodzenia przy nodze. Obniżają ocenę: wolne

zatrzymania, poruszania się psa, błędy w chodzeniu przy nodze, zmiany tempa, ścinanie

zakrętów, nie utrzymywanie właściwego kierunku (równoległego do linii łączących punkty zwrotu)

oraz spojrzenie do tyłu przewodnika. Jeśli pies przyjmie niewłaściwą pozycję i przewodnik to

zauważy, nie wolno mu wydać dodatkowej komendy do przyjęcia przez psa właściwej pozycji. W

takim przypadku pozycja jest niezaliczona. Podwójne komendy i posługiwanie się mową ciała jest

surowo karane.

 

ĆWICZENIE 5 – Przywołanie z zatrzymaniem stój i waruj.

 

Komendy: „Waruj”, „Zostań”, „Do mnie” (3 razy) lub( „Noga”), „Stój”, „Waruj” lub znaki optyczne.

Wykonanie: Przewodnik pozostawia psa w pozycji waruj i oddala się na odległość około 30 – 35

metrów we wskazanym kierunku. Na polecenie komisarza przywołuje psa. Po pokonaniu przez

psa około jednej trzeciej dystansu przewodnik zatrzymuje go w pozycji stój. Następnie, na

polecenie komisarza ponownie przywołuje psa i po pokonaniu przez niego około dwóch trzecich

dystansu zatrzymuje go w pozycji waruj. Po drugim zatrzymaniu, na polecenie komisarza

przywołuje psa do nogi. Komisarz sygnalizuje przewodnikowi wyłącznie przywołania. Przewodnik

wydaje psu komendę zatrzymującą z własnej inicjatywy, gdy pies znajduje się przy jednym z 4

znaczników. Mogą być używane komendy głosowe lub sygnały optyczne (nigdy jednocześnie) w

ten sposób, że jedna komenda może być używana do jednej pozycji, inna do drugiej. Przy

pierwszym przywołaniu można użyć imienia psa, ale imię i komenda powinny być tak powiązane,

żeby nie stwarzać wrażenia dwóch różnych komend.

Wytyczne:

Ważne jest, żeby pies chętnie reagował na komendy przywołania. Pies powinien

poruszać się co najmniej szybkim kłusem. Wolne tempo jest traktowane jako błąd. Ocena

prędkości powinna brać pod uwagę rasę psa. Pies powinien rozpocząć zatrzymywanie

natychmiast po usłyszeniu komendy. Ocena zatrzymania powinna brać pod uwagę prędkość

psa. Może wykazać pewną tolerancję przy ocenie psów szybkich, ale nie przy ocenie psów

wolnych. żeby otrzymać maksymalną liczbę punktów za zatrzymanie, od momentu wydania

komendy do momentu zatrzymania pies nie może się przemieścić o więcej niż długość swojego

tułowia. żeby w ogóle otrzymać punkty za zatrzymanie, pies może się przemieścić na odległość

nie większą niż trzy długości jego tułowia. Jeżeli wydane są więcej niż trzy komendy przywołania

najwyższa ocena jaką pies może otrzymać to 6 punktów. Trzecie przywołanie z tej samej pozycji

oznacza niewykonanie ćwiczenia.

Jeżeli pies opuści jedną pozycję (nie zatrzyma się w dozwolonych granicach), nie może otrzymać

więcej niż 6 punktów. Jeżeli pies nie zatrzyma się w jakiejś pozycji nie może otrzymać więcej niż

5 punktów. Jeżeli pies nie zatrzyma się w żadnej z dwóch pozycji lub wykona je w odwrotnej

kolejności, ćwiczenie jest niewykonane (0 pkt). Jeżeli pies raz zatrzyma się w nieprawidłowej

pozycji, nie może otrzymać więcej niż 7 punktów. Jeżeli zmieni pozycję przed pierwszą komendą

przywołania nie może otrzymać więcej niż 7 punktów. Jeżeli pies się przemieści przed pierwszą

komendą przywołania, na odległość większą niż długość tułowia, ćwiczenie jest niewykonane (0

pkt).

 

Ćwiczenie 6: Wysłanie psa do kwadratu, warowanie i przywołanie.

 

Komendy: „Naprzód”, „Stój”, „Lewa/prawa” i/lub znak ręką,( „Stój”), „Waruj”, „Do nogi”.

Wykonanie: Pies jest wysyłany do pachołka (małego, najlepiej w kształcie półkuli) znajdującego

się w odległości około 10 metrów od punktu startu i zatrzymywany przy nim komendą „stój”.

Powinien przyjąć pozycję i całkowicie znaleźć się w narysowanym w widoczny sposób wokół

pachołka okręgu o promieniu 2 metrów. Po około 3 sekundach, przewodnik otrzymuje polecenie

wysłania psa do kwadratu o wymiarach 3 x 3 metry którego środek oddalony od pachołka około

25 metrów. Ten kwadrat, jak również i okrąg poprowadzony wokół pachołka powinien się

znajdować w odległości nie mniejszej niż około 3 metry od granicy ringu. Narożniki kwadratu

oznaczone są pachołkami o wysokości około 10-15 cm. Pachołki połączone są za pomocą

widocznych linii (np. namalowanych kredą lub wyznaczonych szeroką taśmą) przeprowadzonych

po stronie zewnętrznej pachołków.

Gdy pies wejdzie w obręb kwadratu, przewodnik daje psu komendę waruj (ewentualnie stój i

waruj). Następnie, na polecenie komisarza, udaje się w kierunku psa. Gdy znajduje się w

odległości około 2 metrów od psa, komisarz poleca przewodnikowi zakręcić po raz pierwszy i po

przejściu około 10 metrów – zakręcić po raz drugi, kontynuując marsz w kierunku punktu startu.

Po przejściu następnych 10 metrów na polecenie komisarza przewodnik przywołuje psa do nogi

cały czas kontynuując marsz.

Pies powinien biec w linii prostej do pachołka i do kwadratu, do którego powinien wejść od

strony frontowej. Kąt utworzony między punktem startu, środkowym pachołkiem i środkiem

kwadratu powinien wynosić 90°.

Wytyczne:

Należy szczególnie wyróżnić gotowość do wykonywania komend, szybkość psa i

czy wybiera najkrótsze drogi do kwadratu i przewodnika.

żeby otrzymać 10 punktów, przewodnik nie może w ćwiczeniu użyć więcej niż 6 komend, gdzie tą

szósta komenda jest komendą stój w kwadracie. Pies musi wykonać dane komendy (np. jeżeli

dano komendę „stój” w kwadracie. Alternatywą jest użycie wyłącznie komendy „waruj”, w

momencie wejścia przez psa do kwadratu i co za tym idzie użycie tylko 5 komend.

Wyprzedzanie komend przez psa jest karane. Oznacza to np. że komenda „stój” przy pachołku i

„waruj” w kwadracie musi być wydana. Jeżeli przewodnik dając komendy przemieszcza się (w

obojętnie którą stronę) ćwiczenie jest niewykonane (0 punktów). Jeżeli przewodnik używa

przesadnych gestów (mowy ciała) pies nie może otrzymać więcej niż 8 punktów. Zanim

przewodnik otrzyma polecenie wysłania psa do kwadratu, pies powinien mieć cztery łapy wewnątrz

okręgu. Pies, który usiądzie lub się położy przy pachołku nie może otrzymać więcej niż 8 punktów.

Pies, który usiądzie lub się położy poza okręgiem lub położy się poza kwadratem – ćwiczenie

niewykonane (0 pkt). Gdy pies się położy nie można już wydać żadnej komendy kierującej. żeby

otrzymać punkty pies musi cały (z wyjątkiem ogona) znajdować się wewnątrz kwadratu.

Ćwiczenie jest niewykonane jeżeli pies zmieni pozycję zanim przewodnik wykona drugi zakręt.

Wolno przyznać nie więcej jak 5 punktów jeżeli pies zmieni pozycję po wykonaniu przez

przewodnika drugiego zakrętu a przed komendą przywołującą. Jeżeli pies przesuwa się w

kwadracie bez podniesienia się, nie może otrzymać więcej niż 7 punktów. Jeżeli pies przesunie

się poza granice (bok) kwadratu, zanim zostanie przywołany, ćwiczenie jest niewykonane (0 pkt).

Wolne tempo

pracy psa- może otrzymać nie więcej jak 6 punktów.

Powtórzona po raz drugi komenda przywołania, zatrzymania lub przyjęcia pozycji „waruj” jest

karana (-2 punkty za komendę). Jeżeli jedna z tych komend musi być powtórzona po raz trzeci –

ćwiczenie jest niewykonane (0 pkt). Obniżenie oceny za dodatkowe komendy wskazujące

kierunek zależą od ich intensywności oraz od tego jak pies na nie reaguje 1-2 punkty za

komendę.

Podczas gdy pies i przewodnik znajdują się w miejscu rozpoczęcia ćwiczenia zabronione jest

pokazywanie psu kierunku, zabronione jest również pokazanie psu kwadratu przed rozpoczęciem

ćwiczenia. Niezastosowanie się do tych wymagań oznacza niewykonanie ćwiczenia.

Odległości narysowane są w przybliżeniu i nie są narysowane zgodne z proporcjami.

Odległość pomiędzy punktem startowym a środkiem kwadratu to 25 metrów, tak więc

dystans pomiędzy pachołkiem, do którego wysyłany jest pies a bokiem kwadratu to około

23 metry. Kąt pomiędzy liniami łączącymi punkt startowy z pachołkiem, do którego

wysyłany jest pies oraz tym pachołkiem a środkiem kwadratu to 90 stopni. Odległość

okręgu poprowadzonego wokół pachołka oraz boków kwadratu od granic ringu powinna

wynosić co najmniej 3 metry.

 

Ćwiczenie 7: Aport kierunkowy

 

Komendy: „Naprzód”, „Stój”, „Lewa/prawa” i/lub sygnały optyczne, „Aport”, „Daj”, „Noga”

Wykonanie: Trzy drewniane koziołki tej samej wielkości są umieszczone w rzędzie około 5

metrów jeden od drugiego, tak aby były doskonale widoczne. Punkt startowy znajduje się około 20

metrów od środkowego koziołka. Pies jest wysyłany do pachołka umieszczonego w odległości

około 10 metrów od punktu startu i zatrzymywany przy nim komendą „stój”, w odległości poniżej 2

metrów od niego. Po około 3 sekundach, przewodnik otrzymuje polecenie wysłania psa dalej do

wylosowanego koziołka – lewego lub prawego, który pies powinien poprawnie podjąć, przynieść i

oddać.

Komisarz umieszcza na swoich miejscach wszystkie trzy koziołki. Wylosowany koziołek (lewy lub

prawy) zawsze jest kładziony jako pierwszy. Podczas przygotowań przewodnik i pies stoją w

punkcie startu, naprzeciwko środkowego koziołka (nigdy nie jest losowany).

Do dyspozycji powinny być trzy komplety koziołków (po 3 koziołki)o maksymalnej wadze około

450g. odpowiednie dla różnych ras. Wielkość koziołka powinna być proporcjonalna do wielkości

psa, ale przewodnik może wybrać koziołki, które mu odpowiadają.

Wytyczne:

Przy ocenie należy zwrócić szczególną uwagę na chęć psa do skierowywania się we

wskazaną stronę, prędkość i czy pies wybrał najkrótszą drogę do właściwego koziołka. Jeśli

przewodnik stojąc z psem w punkcie startowym pokaże psu właściwy kierunek lub dotknie psa

ćwiczenie jest niewykonane (0 pkt.). żeby otrzymać punkty za to ćwiczenie, pies powinien przyjąć

pozycję stój i całkowicie znaleźć się w narysowanym wokół pachołka okręgu o promieniu 2

metrów. Pies, który położy się lub usiądzie przy pachołku nie może otrzymać więcej niż 8 punktów.

Jeśli pies podniesie niewłaściwy koziołek ćwiczenie jest niewykonane (0 pkt)

Punkty karne za dodatkowe komendy wskazujące kierunek zależą od ich natężenia oraz od tego

jak pies na nie reaguje. Kara za pozostałe dodatkowe komendy powinna wynikać z ogólnych

zasad oraz wytycznych dla ćwiczenia 6.

Upuszczenie koziołka

Jeżeli pies upuści koziołek i podniesie go z własnej inicjatywy, nie może otrzymać więcej niż 7

punktów. Jeżeli musiała zostać wydana dodatkowa komenda do przyniesienia, zanim pies

podniósł upuszczony koziołek, można przyznać najwyżej 5 punktów. Jeżeli pies upuści koziołek

obok przewodnika i przewodnik podniesie go bez zrobienia kroku, można przyznać 5 punktów pod

warunkiem że pies poprawnie przyjął pozycję podstawową. Jeśli koziołek został upuszczony z

powodu nieuwagi przewodnika po wydaniu przez niego komendy do oddania koziołka, można

przyznać najwyżej 7 punktów.

Podgryzanie lub gryzienie koziołka

Podgryzanie lub gryzienie koziołka przez psa obniża ocenę o 2-3 punkty. Jeśli gryzienie jest

intensywne, przyznaje się max. 5 punktów. Bardzo intensywne gryzienie lub zniszczenie koziołka

powoduje niewykonanie ćwiczenia (0 punktów). Jednak pies nie powinien być karany jeżeli

podrzuci koziołek jeden raz celem poprawienia chwytu.

 

Ćwiczenie 8: Aport metalowego koziołka przez przeszkodę.

 

Komendy: „Hop” i/lub „Aport”, „Daj”, „Noga”

Wykonanie: Przewodnik z psem w pozycji zasadniczej staje w odległości około 3 metrów od

przeszkody. Przewodnik przerzuca metalowy koziołek przez przeszkodę. Na polecenie komisarza

przewodnik daje psu komendy skoku przez przeszkodę, podjęcia koziołka i skoku powrotnego.

Przewodnik może dać obie lub jedną spośród komend „hop” i „aport”. Jeśli przewodnik daje

komendę „aport” to nie powinien zrobić tego później niż w chwili gdy pies jest nad przeszkodą.

Powinny być dostępne trzy koziołki metalowe, o różnej wadze i wielkości, dostosowane do

wielkości psów. Maksymalna waga największego nie powinna przekraczać 200g. Do przewodnika

należy decyzja wyboru koziołka, niezależnie od wielkości psa. Przeszkoda powinna mieć

szerokość 1 metra, a jej wysokość powinna być mniej więcej równa wysokości psa w kłębie,

zaokrąglonej do najbliższej dziesiątki. Wysokość przeszkody nie może być większa niż 70

centymetrów.

Wytyczne:

Jeżeli pies dotknie przeszkody podczas skoku (nawet lekko), nie może uzyskać

więcej niż 8 punktów. Jeżeli pies podeprze się o przeszkodę lub jeżeli nie wykona skoku

powrotnego z koziołkiem, ćwiczenie jest niewykonane.

Upuszczenie koziołka

Jeżeli pies upuści koziołek i podniesie go z własnej inicjatywy, nie może otrzymać

więcej niż 7 punktów. Jeżeli musiała zostać wydana dodatkowa komenda

przyniesienia, zanim pies podniósł upuszczony koziołek, można przyznać najwyżej 5 punktów.

Jeżeli pies upuści go obok przewodnika i przewodnik podniesie go bez zrobienia kroku, można

przyznać 5 punktów pod warunkiem że pies poprawnie przyjął pozycję podstawową. Jeśli koziołek

został upuszczony z powodu nieuwagi przewodnika po wydaniu przez niego komendy do oddania,

można przyznać najwyżej 7 punktów.

Podgryzanie lub gryzienie koziołka

Podgryzanie lub gryzienie koziołka przez psa powoduje odjęcie 2-3 punktów. Jeśli gryzienie jest

intensywne, można przyznać najwyżej 5 punktów. Bardzo intensywne gryzienie lub zniszczenie

koziołka powoduje niewykonanie ćwiczenia (0 punktów). Nie obniża się oceny za jednorazowe

podrzucenie koziołka celem poprawienia chwytu.

 

Ćwiczenie 9: Rozpoznanie własnego przedmiotu i przyniesienie.

 

Komendy: („Zostań/Noga”) „Szukaj/Aport”, „Daj”

Wykonanie: Przewodnik i pies ustawiają się w miejscu rozpoczęcia ćwiczenia i wtedy komisarz

daje mu drewniany przedmiot (10 cm x 2 cm x 2 cm), który sobie przewodnik zaznacza względnie

przedmiot ten jest wcześniej numerowany. Przewodnik może trzymać w ręku przedmiot przez

około 5 sekund. W tej fazie ćwiczenia pies nie może ani dotykać ani obwąchiwać przedmiotu.

Następnie komisarz prosi przewodnika o przekazanie go, a gdy przewodnik odda przedmiot – o

odwrócenie się. Do przewodnika należy decyzja czy pies będzie mógł widzieć rozkładanie

przedmiotów. Danie psu komendy do pozostania lub przyjęcia pozycji podstawowej jest w tym

momencie ćwiczenia dozwolone. Komisarz

idzie do miejsca oddalonego około 10 metrów od przewodnika i kładzie na ziemi (lub na podłodze)

bez dotykania przedmiot należący do przewodnika oraz 5 innych identycznych przedmiotów, które

rozkłada rękami. Przedmioty są rozmieszczane na okręgu lub w linii w odległości około 25 cm

jeden od drugiego. Następnie komisarz prosi przewodnika o odwrócenie się i danie psu komendy

przyniesienia oznaczonego przedmiotu. Pies powinien odnaleźć przedmiot przewodnika,

przynieść go i oddać w sposób zgodny z ogólnymi wytycznymi.

Przedmioty powinny być ułożone w ten sam sposób dla wszystkich zawodników, jednakże

położenie przedmiotu przewodnika może być zmienne. W wypadku ułożenia w linii, przedmiot

przewodnika nie powinien leżeć z brzegu.

Pies może pracować przez około pół minuty pod warunkiem, że pracuje intensywnie i tak, aby

osiągnąć cel. Dla każdego zawodnika należy użyć 6 nowych przedmiotów.

Wytyczne:

Należy zwrócić uwagę na ochotę psa do pracy i jego tempo. Ćwiczenie jest

niewykonane jeżeli pozwoli się psu obwąchać lub dotknąć przedmiot zanim zostanie on oddany

komisarzowi, jeżeli będzie dana komenda gdy pies znajduje się przy przedmiotach lub jeżeli

podniesie niewłaściwy przedmiot.

Obwąchiwanie przez psa pozostałych przedmiotów w celu znalezienia właściwego nie powoduje

nie zaliczenia ćwiczenia.

Upuszczenie przedmiotu

Jeżeli pies upuści przedmiot i podniesie go z własnej inicjatywy, nie może otrzymać więcej niż 7

punktów. Jeżeli musiała zostać dana dodatkowa komenda

przyniesienia, zanim pies podniósł upuszczony przedmiot, przyznaje się max. 5 punktów. Jeżeli

pies upuści przedmiot obok przewodnika i przewodnik podniesie go bez zrobienia kroku, można

przyznać 5 punktów pod warunkiem że pies poprawnie przyjął pozycję podstawową. Jeśli

przedmiot został upuszczony z powodu nieuwagi przewodnika po wydaniu przez niego komendy

do oddania przedmiotu, nie można przyznać więcej jak 7 punktów.

Podgryzanie lub gryzienie przedmiotu

Podgryzanie lub gryzienie przedmiotu przez psa obniża ocenę o 2-3 punkty.

Jeśli gryzienie jest intensywne, przyznaje się max. 5 punktów. Bardzo intensywne gryzienie lub

zniszczenie przedmiotu oznacza niewykonanie ćwiczenia (0 punktów). Jednak pies nie powinien

być karany jeżeli podrzuci przedmiot jeden raz celem poprawienia chwytu.

 

Ćwiczenie 10: Zmiany pozycji na odległość.

 

Komendy: „Waruj”, „Zostań” po 2x, „Siad”, „Stój”, „Waruj” i/lub znaki optyczne „Siad”

Wykonanie: Pies zostaje położony w określonym w miejscu. Na polecenie komisarza przewodnik

odchodzi i zajmuje pozycję w odległości około 15 metrów od psa. Pies powinien zmienić pozycję 6

razy (stój/siad/waruj) i nie przesunąć się. Kolejność wykonywania pozycji może być zmienna ale

powinna być jednakowa dla wszystkich zawodników. Pies powinien przyjąć każdą pozycję 2 razy,

a ostatnią komendą do zmiany pozycji powinno być „waruj”. Komisarz pokazuje przewodnikowi

przy pomocy tablic z napisami lub rysunkami, w jakiej kolejności pies powinien zmieniać pozycje.

Nie powinien on widzieć psa w momencie pokazywania pozycji do wykonania i ma znajdować się

w odległości 3-5m od psa. Komisarz powinien zmieniać tablice co około 3 sekundy. Przewodnik

może wydawać komendy głosowe i pokazywać gesty ręką, ale jedne i drugie muszą być krótkie i

używane jednocześnie. Z tyłu psa znajduje się granica wyznaczona przez wyobrażalną linię

pomiędzy dwoma pachołkami.

Kolejność przyjmowania pozycji powinna być taka sama dla wszystkich zawodników.

Wytyczne:

Kryteriami do oceny są szybkość z jaką pies zmienia pozycje, czystość przyjmowanych pozycji, jak pies wytrzymuje w danej pozycji i jak dużo się przesuwa. żeby otrzymać punkty, pies nie powinien się przemieścić, w stosunku do swojej pozycji wyjściowej, na odległość większą niż długość tułowia, niezależnie od kierunku. Przesunięcia do przodu i do tyłu sumują się. Jeżeli pies nie wykona jednej pozycji nie może otrzymać więcej niż 7 punktów.

Ćwiczenie jest nie zaliczone jeżeli pies opuści jedną pozycję przyjmując bez komendy od razu

następną. Aby otrzymać punkty pies musi na komendy przewodnika zmienić pozycję co najmniej 5

razy.

Jeżeli pies usiądzie zanim przewodnik do niego wróci może otrzymać max. 8 punktów. Zbyt

częste komendy głosowe przewodnika i przesadne lub ciągłe znaki optyczne są karane.

Jeśli przewodnik musiał dwukrotnie wydać komendę zmiany pozycji, nie można przyznać więcej

niż 8 punktów. Brak reakcji psa na drugą komendę do przyjęcia danej pozycji powoduje

niezaliczenie tej pozycji. Pierwsza dodatkowa komenda do przyjęcia pozycji karana jest stratą 2

punktów, każda następna dodatkowa komenda karana jest stratą 1 punktu.

Jest możliwe uzyskanie punktów w tym ćwiczeniu nawet jeśli 3-4 spośród pozycji zostały przyjęte

po dodatkowych komendach, jeśli pies zareagował na dodatkowe komendy natychmiast i przyjął

właściwe, czyste pozycje a pozostałe elementy ćwiczenia wykonał bezbłędnie.

 

Regulamin Związku Kynologicznego w Polsce

Zawody dla psów informacja.