Regulamin BH – VT

Egzamin BH – VT

 

 

Wiek dopuszczający do zdawania egzaminu BH-VT od 15 miesięcy.

Każdy udział w egzaminie musi być odnotowany w książeczce startowej.

Egzamin na psa towarzyszącego (BH) z testem reakcji w miejscach publicznych (VT)

W  egzaminie mogą brać udział wszyscy przewodnicy, którzy zdadzą teoretyczny egzamin ze znajomości regulaminu BH.

Dopuszcza się wszystkie psy bez względu na rasę i  rozmiar.

 

Część A: egzamin BH

 

 1. Chodzenie przy nodze na smyczy
 2. Chodzenie przy nodze bez smyczy
 3. Siad w marszu
 4. Waruj z przywołaniem
 5. Warowanie w rozproszeniach

 

Podczas egzaminu BH-VT nie przeprowadza się próby obojętności wobec strzału.

 

Część B: test reakcji w miejscu publicznym

 

Ta część egzaminu odbywa się poza placem ćwiczeń w miejscu publicznym. Sędzia wraz z kierownikiem egzaminu określają, gdzie (drogi, ulice, place) i jak będą przebiegać poszczególne ćwiczenia. Nie należy zakłócać ruchu pojazdów ani pieszych. Ze względu na swoją specyfikę ta część egzaminu wymaga nieco dłuższego czasu. Nie należy zmniejszać wymagań sędziowskich z powodu nadmiernej liczby psów.

Za poszczególne ćwiczenia części B nie przyznaje się punktów. Na zaliczenie tej części egzaminu ma

wpływ wrażenie ogólne, jakie sprawia pies w przestrzeni publicznej. Opisane poniżej ćwiczenia są tylko

propozycjami. Sędzia może samodzielnie dopasowywać ćwiczenia do danych okoliczności. W przypadku wątpliwości co do oceny psa sędzia ma prawo powtórzyć ćwiczenia bądź je zmodyfikować.

Przebieg egzaminu:

■ Spotkanie z grupą ludzi

Na polecenie sędziego przewodnik z psem na smyczy zaczyna iść chodnikiem. Sędzia podąża za nimi

w  odpowiedniej odległości. Pies powinien ochoczo iść z  przewodnikiem na luźnej smyczy przy jego

lewej nodze z łopatką na wysokości kolana. Pies powinien zachowywać się obojętnie wobec przechodniów i  samochodów. Po drodze przewodnik zostaje zatrzymany przez przechodzącego obok pomocnika sędziego. Pies powinien zachowywać się neutralnie. Następnie przewodnik wraz z psem przechodzą przez luźną grupę złożoną z sześciu osób. Jedna z tych osób woła przewodnika i podaje mu rękę.

Na polecenie przewodnika pies powinien usiąść lub położyć się obok niego i zachowywać się spokojnie podczas krótkiej rozmowy.

■ Spotkanie z rowerzystami

Przewodnik porusza się ze swoim psem na smyczy. W  pewnym momencie z  tyłu zbliża się do nich

rowerzysta i wyprzedza ich, dzwoniąc przy tym dzwonkiem. Po przebyciu pewnego dystansu rowerzysta zawraca i jedzie na wprost przewodnika i psa, po raz kolejny używając dzwonka. Rowerzysta mija przewodnika i psa od strony psa. Pies musi zachowywać się obojętnie wobec rowerzysty.

■ Spotkanie z samochodami

Przewodnik z psem na smyczy podchodzi do samochodów. W jednym z nich zostaje włączony silnik. Innym zostają zamknięte drzwi. Dalszy marsz przy przewodniku i psie zatrzymuje się jeszcze inny samochód. Kierowca opuszcza szybę i nawiązuje rozmowę z przewodnikiem. Przewodnik wydaje psu komendę do siedzenia lub leżenia. Pies powinien zachowywać się obojętnie wobec samochodów i innych pojazdów.

■ Spotkanie z biegaczami lub rolkarzami

Przewodnik porusza się z psem na smyczy po spokojnej drodze. Wyprzedza go co najmniej dwójka biegaczy, nie zmniejszając tempa. Gdy się oddalą, pojawia się kolejny biegacz, poruszając się na wprost przewodnika i psa, i mija ich nie zwalniając. Pies nie musi iść ściśle przy nodze, ale nie może niepokoić mijających go ludzi. Podczas mijania się z biegaczami przewodnik może posadzić lub położyć psa. Zamiast biegaczy można w tym ćwiczeniu wykorzystać rolkarzy.

■ Spotkanie z innymi psami

Podczas mijania innych psów egzaminowany pies powinien zachowywać się obojętnie. W trakcie mijania psów przewodnik może powtórzyć komendę do chodzenia przy nodze lub posadzić bądź położyć psa.

■ Zachowanie psa pozostawionego na krótki czas samego na smyczy wobec ludzi i zwierząt

Na polecenie sędziego przewodnik z psem na smyczy podąża umiarkowanie uczęszczanym chodnikiem.

Po krótkim marszu na polecenie sędziego przewodnik zatrzymuje się i przywiązuje smycz do ogrodzenia, drzewa itp. Przewodnik odchodzi poza zasięg wzroku psa, chowając się w sklepie czy innym budynku.

Pies może stać, siedzieć bądź leżeć. Pod nieobecność przewodnika obok psa w odległości ok. 5 kroków przechodzi pomocnik z innym psem na smyczy (nie należy wykorzystywać w tym ćwiczeniu psów agresywnych). W tym czasie egzaminowany pies powinien zachowywać się spokojnie i nie próbować atakować mijającego go psa (silne ciągnięcie na smyczy, ciągłe szczekanie). Na polecenie sędziego przewodnik wraca do psa.

Uwaga! od sędziego zależy, czy wszystkie ćwiczenia zostaną przeprowadzone w  jednym miejscu,

czy też po kilku ćwiczeniach nastąpi zmiana lokalizacji.

 

Wytyczne do ćwiczeń BH

 

 1. Chodzenie przy nodze na smyczy
 2. Chodzenie przy nodze bez smyczy

 

Na jedną komendę przewodnika pies z pozycji zasadniczej ma za nim podążać uważnie i radośnie przy

jego lewej nodze tak, by jego łopatka cały czas znajdowała się na wysokości kolana przewodnika. Przewodnik musi przyjąć pozycję zasadniczą najpóźniej wtedy, gdy drugi przewodnik przyjmie pozycję zasadniczą do ćwiczenia „Warowanie w rozproszeniach”.

Zwroty w tył przewodnik wykonuje przez lewe ramię. Pies może obejść go w prawą stronę lub wraz z nim obrócić się w lewo, pozostając przy jego lewej nodze z łopatką na wysokości jego kolana. Bieg oraz marsz wolnym tempem muszą się wyraźnie różnić od tempa normalnego. Zmiany tempa następują bez kroków pośrednich.

 • Po drugim zwrocie w tył należy pokazać zatrzymanie. Pies powinien wówczas usiąść natychmiast i bez komendy.

Przejście przez grupę złożoną z poruszających się osób następuje podczas chodzenia przy nodze na smyczy. Przewodnik musi obejść jedną z osób z prawej i jedną z lewej strony (np. po torze w kształcie cyfry 8) i przynajmniej raz zatrzymać się w obrębie grupy blisko jednej z osób. Sędzia może nakazać przewodnikowi powtórzenie przejścia przez grupę. Na jego polecenie przewodnik wraz z psem wychodzi z grupy i przyjmuje końcową pozycję zasadniczą. Dopiero w tej pozycji przewodnik może pochwalić psa.

 • Chodzenie przy nodze należy demonstrować również w trakcie ewentualnych przejść pomiędzy ćwiczeniami.                 

Podczas chodzenia przy nodze bez smyczy przewodnik pokonuje 50 kroków w linii prostej, następnie wykonuje zwrot w tył i pokonuje kolejne 10-15 kroków normalnym tempem, następnie kolejne 10-15 kroków biegiem, po czym bezpośrednio przechodzi do wolnego tempa i  pokonuje nim dalsze 10-15 kroków, a następnie demonstruje jeszcze 10-15 kroków normalnego tempa. Ćwiczenie kończy się w końcowej pozycji zasadniczej.

Wykonanie

Przewodnik z psem na smyczy udaje się do sędziego, zatrzymuje przed nim, sadzając psa, i melduje. Na polecenie sędziego przewodnik z psem na smyczy udaje się na miejsce początkowej pozycji zasadniczej.

Na kolejne polecenie sędziego rozpoczyna się ćwiczenie. W pozycji zasadniczej pies powinien siedzieć

prosto, uważnie i spokojnie, a następnie, na komendę przewodnika, uważnie, radośnie, prosto i szybko ruszyć za nim. Podczas chodzenia pies powinien znajdować się po lewej stronie przewodnika z łopatką cały czas utrzymywaną na wysokości jego kolana. Gdy przewodnik się zatrzymuje, pies powinien samodzielnie, prosto i szybko siadać.

Na początku ćwiczenia przewodnik pokonuje z psem 50 kroków w linii prostej bez zatrzymywania się.

Po zwrocie w tył i przejściu dalszych 10-15 kroków przewodnik demonstruje bieg i wolny marsz (po 10-15

kroków). Przejście z biegu do wolnego marszu należy wykonywać bez tempa pośredniego.

Przewodnik z psem przyjmuje końcową pozycję zasadniczą w tym samym miejscu, co początkową.

W grupie przewodnik z psem musi obejść jedną osobą z prawej i jedną z lewej strony oraz jeden raz się zatrzymać.

 • Zwrot w tył można wykonywać na 2 sposoby, ale podczas jednego występu musi być on zawsze taki sam.

Kryteria oceny

Do stosownego obniżenia oceny prowadzą: wyprzedzanie, oddalanie się od lewej nogi, zostawanie z tyłu, wolne lub opieszałe siadanie, dodatkowe komendy, pomoc ciałem, błędy w pozycji zasadniczej, brak koncentracji, niska motywacja, działanie pod presją, brak swobody

 

 1. Siad z marszu

 

Część 1: Początkowa pozycja zasadnicza, faza przygotowawcza, wykonanie komendy „siad”

Część 2: odejście przewodnika od psa i powrót do niego, końcowa pozycja zasadnicza

Po fazie przygotowawczej (marsz na odcinku 10-15 kroków) pies na komendę przewodnika musi natychmiast usiąść w kierunku marszu. Przewodnik nie może zmieniać sposobu poruszania się ani oglądać się za psem. Pies musi pozostać w pozycji siedzącej, spokojny i skupiony na przewodniku. Przewodnik oddala się od psa na odległość 15 kroków. Na polecenie sędziego przewodnik wraca do psa.

Po fazie przygotowawczej przewodnik może się zatrzymać i  wydać psu komendę do przyjęcia pozycji siedzącej, zanim od niego odejdzie.

Kryteria oceny

Oprócz innych błędów ocenę obniżają wolne przyjęcie pozycji siedzącej oraz niespokojne i/lub nieuważne siedzenie. Jeśli pies zamiast usiąść stanie lub położy się, należy (nie licząc innych błędów) odjąć 5 punktów.

 

 1. Warowanie z ruchu z przywołaniem

 

Część 1: Początkowa pozycja zasadnicza, faza przygotowawcza, wykonanie komendy „waruj”

Część 2: Przywołanie, pozycja frontalna, końcowa pozycja zasadnicza

W BH faza przygotowawcza polega na marszu normalnym tempem na dystansie 10-15 kroków.

Na komendę do warowania pies musi położyć się natychmiast i prosto w kierunku ruchu. Przewodnik nie może zmieniać sposobu poruszania się ani oglądać się za psem. Następnie przewodnik pokonuje dalsze min. 30 kroków marszem, po czym odwraca się do psa. Pies aż do odwołania musi leżeć spokojnie, skupiony na przewodniku. Następnie na polecenie sędziego przewodnik przywołuje psa komendą lub imieniem. Pies musi radośnie, prosto i z determinacją przybiec do przewodnika, po czym usiąść przed nim prosto i blisko niego. Następnie na komendę przewodnika pies musi natychmiast przyjąć końcową pozycję zasadniczą.

Po fazie przygotowawczej przewodnik może się zatrzymać i wydać psu komendę do położenia się, zanim od niego odejdzie (należy przestrzegać przepisowych odstępów czasowych).

Kryteria oceny

Oprócz innych błędów ocenę obniżają wolne przyjęcie pozycji leżącej, niespokojne i/lub nieuważne

leżenie, brak determinacji w  biegu do przewodnika i  pomoc przewodnika (np. stanie w  rozkroku).

 • Jeśli pies zamiast położyć się usiądzie albo stanie, należy odjąć 50% punktów za całe ćwiczenie

(nie licząc innych błędów).

 • Jeśli pies nie przyjdzie do przewodnika na drugą dodatkową komendę, za ćwiczenie przyznaje się ocenę niedostateczną i 0 punktów. Przewodnik może wówczas iść po psa i kontynuować występ.

 

 1. Warowanie w rozproszeniach

 

Pies wykonuje warowanie w  rozproszeniach podczas występu drugiego psa. Na polecenie sędziego

przewodnik z pozycji zasadniczej kładzie psa w wyznaczonym miejscu. Na kolejne polecenie sędziego

przewodnik odchodzi od psa i udaje się min. 30 kroków od psa w miejscu dla niego widocznym

(przewodnik staje plecami do psa)

 • Pies musi spokojnie leżeć bez oddziaływania przewodnika, podczas gdy drugi pies pracuje.

Kryteria oceny

Ocenę obniżają błędy w  pozycjach zasadniczych, niespokojne zachowanie psa, pomoc przewodnika,

zbyt wczesne wstanie psa, siedzenie lub stanie zamiast leżenia i opuszczenie przez psa miejsca odłożenia.

Jeśli pies opuści miejsce odłożenia na odległość większą niż 3 metry, można przyznać ocenę częściową

 • Jeśli pies ruszy w kierunku przewodnika, gdy ten po niego wraca, odejmuje się do 3 punktów

Pochwały

Pochwała jest dozwolona po zakończeniu każdego ćwiczenia. Po niej przewodnik może przyjąć nową pozycję zasadniczą lub odczekać 3 sekundy przed rozpoczęciem kolejnego ćwiczenia.

 

Regulamin Związku Kynologicznego w Polsce

Zawody dla psów informacja.