Regulamin PT 1

Pies Towarzyszący 1 stopnia

 

 

 1. Chodzenie przy nodze na smyczy
 2. Chodzenie przy nodze bez smyczy
 3. Przywołanie
 4. Przynoszenie własnego przedmiotu
 5. Zmiany pozycji waruj/siad
 6. Bieganie na komendę i przywołanie
 7. Badanie uzębienia psa
 8. Pozostawanie w pozycji siad
 9. Pozostawanie w pozycji waruj
 10. Wrażenie ogólne

 

 

 1. Chodzenie przy nodze na smyczy

 

Komendy: noga, siad

Ćwiczenie rozpoczyna się w pozycji wyjściowej. Na znak sędziego przewodnik

rozpoczyna marsz z psem przy nodze, na luźno trzymanej smyczy tylko w lewej ręce na

wyznaczonej trasie o długości około 30 kroków w/g rysunku. Komendy można wydać

przy ruszaniu, zwrotach i zatrzymaniu. Po przejściu 10 kroków przewodnik wykonuje

zwrot w prawo, po przejściu następnych 10 kroków – zwrot w lewo, po dalszych 10

krokach wykonuje w tył zwrot i zatrzymuje się, a pies siada. Tą samą drogą przewodnik

wraca z psem niezbyt szybkim biegiem do miejsca startu, wykonując jak poprzednio

wszystkie zwroty. Po przybyciu do miejsca startu wykonuje w tył zwrot, zatrzymuje się,

a pies siada -(Wolno dać komendę siad). Pies powinien przez całe ćwiczenie iść lub biec

trzymając bark przy nodze przewodnika. Przewodnik nie powinien zmieniać tempa

marszu na prostych i przy zwrotach. Ręce powinny być trzymane w sposób naturalny.

 

 1. Chodzenie przy nodze bez smyczy

 

Komendy: noga, siad

Przewodnik odpina siedzącemu psu smycz i chowa ją do kieszeni lub przewiesza przez

lewe ramię na prawy bok. Następnie przyjmuje pozycję wyjściową i wykonuje ćwiczenie

analogicznie jak „chodzenie przy nodze przewodnika na smyczy”.

Ocenę obniżają: Wyprzedzanie, odsuwanie się psa na bok, zostawanie z tyłu, siadanie

wolne lub z ociąganiem, dodatkowe komendy, pomoc fizyczna, brak uwagi we wszystkich

rodzajach ruchu i zwrotach, doping, presja wywierana na psa.

 

 1. Przywołanie psa

 

Komendy: zostań, komenda do przywołania.

Komendy słowne mogą być powiązane z krótkim gestem. Ćwiczenie rozpoczyna się w

miejscu wskazanym przez sędziego.

Na polecenie sędziego przewodnik pozostawia psa w pozycji siedzącej (można wydać

komendę zostań) i odchodzi od niego na odległość 10 kroków, zatrzymuje się i odwraca

w stronę psa. Na polecenie sędziego przewodnik przywołuje psa komendą słowną i/lub

znakiem optycznym. Pies powinien jak najszybciej, jak najkrótszą drogą przybiec do

przewodnika. Komenda do przywołania może być połączona z imieniem psa, ale tak, by

nie sprawiało to wrażenia dwóch oddzielnych komend.

Ocenę obniżają: Wolny bieg, siadanie niedokładne, wolne lub z ociąganiem, dodatkowe

komendy, pomoc fizyczna, doping, przemieszczenie się psa o mniej niż 3 długości,

samowolne zmiany pozycji zostającego psa. Jeżeli pies przemieścił się w miejscu

zostawania o więcej niż 3 długości należy przyznać ocenę niedostateczną. Ćwiczenie jest

nie zaliczone „0”pkt jeżeli pies nie da się zostawić do zawołania lub po zawołaniu

pobiegnie w inne miejsce, a nie do przewodnika.

 

 1. Przynoszenie własnego przedmiotu

 

Komendy: aport, komenda do przywołania, daj

Komendy słowne aport, do mnie lub noga mogą być powiązane z krótkim gestem.

Przewodnik wyrzuca przed siebie własny przedmiot na odległość ok. 10 kroków ( pies

powinien w tym czasie siedzieć przy nodze).Aportem nie mogą być zabawki, do

których jedzenie się wkłada. Przewodnik wysyła psa po przedmiot komendą aport.

Pies powinien szybko, najkrótszą drogą pobiec po przedmiot, podnieść go i na

następną komendę do przywołania najkrótszą drogą, szybko go przynieść. Komenda do

powrotu może być wydana dopiero po podjęciu przez psa przedmiotu. Dopuszczalne

jest dopingowanie psa do przyniesienia przedmiotu. Po powrocie z aportem pies

powinien na komendę usiąść i oddać go przewodnikowi. Po odebraniu przedmiotu

przewodnik powinien trzymać przedmiot w prawej ręce opuszczonej w dół.

Ocenę obniżają: Powolny bieg, błędy w podjęciu, wolny powrót, upuszczenie „aportu”

podczas przychodzenia do przewodnika, bawienie się, gryzienie, błędy w siadaniu przy

przewodniku i w zakończeniu ćwiczeń. Za wykonanie ćwiczenia z rozbawieniem i / lub

dopingiem do powrotu można przyznać maksimum ocenę dostateczną (maks. 23,5 pkt)

Dla uzyskania oceny pozytywnej aport musi być przyniesiony na co najmniej na 3 kroki

przed przewodnika. Jeżeli pies nie podjął aportu lub z nim odbiegnie należy przyznać 0

punktów.

 

 1. Zmiany pozycji waruj – siad

 

Komendy: zostań, waruj, siad

Komendy słowne mogą być powiązane z krótkim gestem.

Przewodnik pozostawia psa w pozycji siad, może dać komendę zostań i odchodzi od psa

na 3 – 5 kroków. Po zatrzymaniu się robi zwrot do psa i na znak sędziego daje komendy

do zmian pozycji waruj /siad. Po zakończeniu zmian pozycji przewodnik wraca do psa i

staje po jego prawej stronie.

Ocenę obniżają: samowolna zmiana pozycji, opieszałe wykonanie ćwiczenia. Za nie

wykonany element ćwiczenia odlicza się 10 pkt. Jeśli pies nie przyjmie zadanej pozycji

przewodnik wraca do psa i daje komendę żeby uzyskać tą pozycję, po czym oddala się i

kontynuuje ćwiczenie. Jeśli pies przyjmie żądaną pozycję po dojściu przewodnika, traci

punkty wyłącznie za nie zaliczenie tej pozycji (10 pkt), jeśli nie przyjmie żadnej pozycji – nie

zalicza się całego ćwiczenia ( 0 pkt ). Jeżeli pies przesunie się więcej niż o 3 swoje długości

ocena niedostateczna ( 13,5 pkt ).

 

 1. Bieganie na komendę i przywołanie

 

Komendy: biegaj, komenda do przywołania, siad

Ćwiczenie rozpoczyna się w pozycji wyjściowej. Na polecenie sędziego przewodnik

zaczyna maszerować z psem przy nodze, bez smyczy. Po około 10 krokach daje komendę

biegaj – pies powinien oddalić się na odległość co najmniej 5 kroków. Można wskazać

kierunek ręką. Jeśli pies nie oddala się, przewodnik może po przejściu kilku kroków

powtórzyć komendę biegaj. Gdy pies odbiegł, przewodnik może zmienić kierunek ruchu.

Po odbiegnięciu psa, po kilku sekundach na komendę do przywołania pies wraca do

przewodnika. Przewodnik wołając psa może stać lub iść:

 1. a) po powrocie do stojącego przewodnika pies powinien usiąść.
 2. b) gdy pies podchodzi do idącego przewodnika, ten po kilku krokach zatrzymuje się,

a pies siada.

W obu przypadkach wolno dać komendę siad.

Po zakończeniu tego ćwiczenia przewodnik przypina psu smycz.

Ocenę obniżają: Wolne przychodzenie, dodatkowe komendy, niedokładne wykonanie. Nie

odbiegnięcie psa na co najmniej 3 kroki: ocena ćwiczenia „0”. Jeżeli przewodnik zwiększa

odległość od psa zmianą kierunku marszu, można przyznać maks. ocenę bardzo dobrą.

 

 1. Badanie uzębienia psa

 

Komendy: siad, badanie.

Przewodnik z psem przy nodze, na smyczy podchodzi do sędziego, zatrzymuje się i sadza

psa przy nodze. Wolno dać komendę siad. Następnie na polecenie sędziego przewodnik

może dać psu komendę badanie i rozchyla wargi psa najpierw z przodu pokazując zgryz,

a następnie fafle z obu boków pokazując zęby przedtrzonowe. Pies powinien umożliwić

to bez żadnego protestu.

Ocenę obniżają: Próby uniknięcia pokazania uzębienia, lęk niespokojne zachowanie się psa

podczas badania według uznania sędziego w zależności od ich intensywności..

 

 1. Pozostawanie w pozycji siad

 

Komendy: siad, zostań

Na polecenie sędziego przewodnik udaje się z psem na smyczy na wyznaczone miejsce,

zatrzymuje się dając psu komendę siad, na co pies powinien niezwłocznie usiąść.

Przewodnik odpina psu smycz, może dać komendę zostań i odchodzi na odległość 10

kroków, po czym zatrzymuje się i odwraca do psa. Przewodnik powinien stać bez ruchu,

nie może wpływać na psa gestami ani słowami, nie może

podchodzić do psa. Przy psie nie wolno zostawiać żadnych przedmiotów. Na polecenie

sędziego przewodnik wraca do psa i staje z jego prawej strony. Sędzia daje sygnał do

powrotu, gdy drugi ćwiczący na placu pies skończy chodzenie przy nodze bez smyczy (ćw.

nr 2).

Ocenę obniżają: doping do zostania, podejście psa do nadchodzącego przewodnika. Jeżeli

pies oddali się na odległość większą niż 3 swoje długości przed zakończeniem ćwiczenia nr

1 (chodzenie przy nodze na smyczy) przez innego psa, ćwiczenie należy ocenić na 0 pkt.

Ocena niedostateczna (maks. 13,5 pkt ) jeżeli pies oddali się od miejsca zostawania o więcej

jak 3 swoje długości w trakcie ćw. nr 2. Ocena dobra ( maks. 17,5 pkt ) jeżeli pies zmieni

pozycję.

 

 1. Pozostawanie w pozycji waruj

 

Komendy: waruj, zostań siad

Na polecenie sędziego przewodnik daje siedzącemu psu komendę waruj a następnie

może dać komendę zostań i odchodzi od psa na odległość 10 kroków, zatrzymuje się i

odwraca do psa. Przewodnik powinien stać bez ruchu, nie może wpływać na psa

gestami ani słowami, nie może podchodzić do psa. Przy zostającym psie nie wolno

pozostawiać żadnych przedmiotów. Na polecenie sędziego, które daje się gdy drugi

ćwiczący na placu pies skończy ćwiczenie pokazywanie uzębienia (ćw. nr7),

przewodnik wraca do psa, staje z jego prawej strony i po 2-3 sekundach daje komendę

by pies usiadł.

Ocenę obniżają: doping do zostawania, podejście psa do nadchodzącego przewodnika. Jeżeli

pies oddali się na odległość większą niż 3 swojej długości przed zakończeniem biegania na

komendę (ćw. nr 6) przez drugiego psa, ćwiczenie należy ocenić na 0 pkt. Ocena

niedostateczna (maks. 13,5 pkt): jeżeli pies oddali się od miejsca zostawania o więcej jak 3

swoje długości w trakcie ćwiczenia nr 7. Ocena dobra ( maks. 17,5 pkt) jeżeli pies zmieni

pozycję.

 

 1. Wrażenie ogólne

 

Wrażenie ogólne oceniane jest przez sędziego na podstawie chęci psa do

współpracy z przewodnikiem i kontaktu z nim, co wyraża się:

– szybkości reagowania psa na komendy i ruch przewodnika (z uwzględnieniem

wielkości psa i możliwości fizycznych rasy),

– skupienia psa na przewodniku,

– stylu pracy psa – sposobu zachowania przewodnika, ukrytego dopingowania psa.

Pies powinien cały czas być podporządkowany, nie oddalać się samowolnie od

przewodnika.

Na ocenę doskonałą pies powinien pracować radośnie i chętnie, nie wykazywać

oznak niechęci ,stresu, obawy przed przewodnikiem. Pies sprawiający wrażenie

wystraszonego, bojący się kontaktu z przewodnikiem powinien otrzymać ocenę

niedostateczną. Gdy przewodnik wywiera presję fizyczną wobec psa należy przyznać 0

punktów.

 

Regulamin Związku Kynologicznego w Polsce

Zawody dla psów informacja.